Відділ електромагнітної сумісності та безпеки (НДВ-2)

Керівник – к.т.н. Князєв  Володимир Володимирович

Науково-дослідний відділ № 2 «Електромагнітна сумісність і безпеку» (НДВ-2) є провідним відділом інституту в області електромагнітної сумісності технічних засобів. У відділі органічно поєднуються досвід і знання, накопичені за всю історію інституту, з розумінням сучасних проблем і шляхів їх вирішення.

НДВ-2 формально був утворений 1 листопада 2007 р після реорганізації Центру сертифікаційних випробувань «Імпульс» (ЦСВ “Імпульс”), при упорядкуванні структури НДПКІ «Молнія». Фактично, відділ, як структурний підрозділ інституту, утворений 1 січня 2002 року в результаті приєднання Центру сертифікаційних випробувань «Імпульс» НТУ «ХПІ».

Центр сертифікаційних випробувань “Імпульс” створено в 1994 році з метою проведення випробувань технічних засобів на відповідність до вимог електромагнітної сумісності (ЕМС). В тому ж році одним з перших в Україні, ЦСВ “Імпульс” було акредитовано в Системі сертифікації продукції  УкрСЕПРО на технічну компетентність та незалежність. За сім років роботи ЦСВ “Імпульс” проведено випробування  понад 200 типів технічних засобів (ТЗ). Серед ТЗ, що пройшли випробування  автоматизовані системи контролю та управління для Запорізької, Ровенської, Хмельницької, Південноукраїнської (Україна), Ігналинської, Ростовської (Росія) атомних станцій; компресорних цехів КС «Луганська» та КС «Новопсків»; апаратура, яка встановлена на літаках АН-70 та АН-140; обладнання телефонних станцій.

Постійними замовниками послуг ЦСВ „Імпульс” є відомі в Україні підприємства: АНТК “Антонов”, КБ “Південне”, ХДПЗ імені Т.Г. Шевченка, ДНВО „Комунар”, СУРФ „ІНЕК”, ЗАТ „Радій”, СП „Вестрон” тощо.

В рамках Російсько-Американської програми «Альфа» в 1996 році  ЦСВ «Імпульс» створив випробувальний стенд ЕМС. На цьому стенді було проведено випробування апаратури, яка виготовлена НВО  «Хартрон» для міжнародного космічного комплексу  (МКС), який успішно функціонує на орбіті.

Крім цього, співробітники ЦСВ «Імпульс» розробили унікальні засоби вимірювань надширокополосних імпульсних електричних і магнітних полів, які до цього часу використовуються на випробувальних полігонах України та Росії.

З моменту свого створення ЦСВ „Імпульс” забезпечує діяльність Технічного Комітету України по стандартизації в галузі електромагнітної сумісності технічних засобів (ТК 22), який тісно співпрацює з міжнародними технічними комітетами ІЕС ТС 77, ІЕС ТС 81 та відповідними науково-дослідними установами, насамперед з Лос-Аламоською лабораторією (США).

Наразі НДВ-2 проводить повний комплекс випробувань (включаючи сертифікаційні) ТЗ на відповідність сучасним міжнародним вимогам з електромагнітної сумісності та стійкості.

Укрупнено, види продукції та комплекси нормативних документів, на відповідність до вимог яких здійснюються випробування, наведено у таблиці.

 

Призначення продукції Комплекс НД по ЕМС
САК та інше обладнання  для АЕС НП 306.5.02/3.035-2000; ГОСТ Р 50746-2000
Обладнання для літаків Норми льотної придатності літаків НЛГС-3 у частині вимог ЕМС (розділ 8.1.4.1)
Засоби дротяного зв’язку Рекомендації ITU-Т : К.20; К.21; К.41 та К.45-2000
Апаратура радіоелектронна Комплекс стандартів IEC серії 61000-4
Обладнання електричних підстанцій Стандарт IEC 61000-6-5-2001

 

Завдяки тому, що відділ сформовано з фахівців – універсалів, його діяльність поширюється на такі  напрямки :

  1. Виконання комплексних обстежень та розробка рекомендацій щодо забезпечення електромагнітної сумісності енергетично насичених об’єктів, таких як електричні підстанції, газоперекачувальні станції, тощо.
  2. Здійснення поставок атестованого випробувального обладнання, яке забезпечує проведення випробувань технічних засобів на відповідність до вимог нових стандартів ІЕС серії 61000-4-** щодо рівня сприйнятливості та стійкості.
  3. Розробка систем блискавкозахисту будівель та споруд, с застосування нових типів блискавкоприймачів та засобів захисту обладнання від вражаючої дії струмів та напруг, що супроводжують блискавку.

Comments are closed.