Наука

Науково-дослідницька діяльність

Наукові дослідження проводяться за бюджетною тематикою і за господарськими договорами. НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» і його експериментальна база (дослідно-випробувальний полігон), яка є об’єктом національного надбання, за своїми науковими можливостями та технічним оснащенням не мають світових аналогів. Інститут  протягом його понад 60-ти річного існування займає лідируюче місце у своїй галузі, внесений Міжнародною електротехнічною комісією в світовий реєстр ІЕС61000-4-32 унікальних випробних центрів. На його базі сформувалася і  успішно діє визнана не тільки в Україні, а й далеко за її межами наукова школа техніки и електрофізики високих напруг, а також Технічний комітет України зі стандартизації в галузі забезпечення вимог ЕМС   технічних засобів (ТК 22). Співробітники інституту отримали 3 Державні премії України в галузі науки і техніки (2004, 2006 і 2013 рр.) та Премію НАН України (2010 р.). В інституті працюють Заслужений діяч в галузі науки і техніки (2016 р.), Почесний енергетик (2010).  Щорічний обсяг виконуваної госдоговірної тематики складає майже 4000 тис. грн.

Навчально-науково-виробничий комплекс Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

З 1986 р спільно з кафедрою Інженерної електрофізики утворений єдиний навчально-науково-виробничий комплекс, який по своїй практичній спрямованості є зразком роботи навчальної кафедри і науково-дослідного підрозділу інституту. НДПКІ «Молнія» є базовою організацією для студентів з виконання курсових і дипломних робіт, а також проходженню різних видів практики.

Вчена рада інституту

Comments are closed.