Публікації

Вісник НТУ “ХПІ” ISSN 2079-0740 Серія: Техніка та електрофізика високих напруг

Збірник Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка і електрофізика високих напруг» є періодичним друкованим науковим журналом. У збірниках представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень розробок, які виконані науковими співробітниками, викладачами вищої школи, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств. 2018

Список публікацій співробітників НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ”

2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017,  2018, 2019   

 

Comments are closed.