Публікації

Вісник НТУ “ХПІ” ISSN 2079-0740 Серія: Техніка та електрофізика високих напруг

Збірник Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка і електрофізика високих напруг» є періодичним друкованим науковим журналом. У збірниках представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень розробок, які виконані науковими співробітниками, викладачами вищої школи, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Список публікацій співробітників

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Comments are closed.