Відділ спеціальних досліджень (НДВ-1)

Керівник – к.т.н. Коробко Анатолій Іванович

Цей відділ – провідний підрозділ інституту, який проводить фундаментальні дослідження в галузі електродинаміки, електро- і радіофізики, техніки високих напруг та імпульсної техніки. Результати його досліджень мають світову новизну й використовуються в цілій низці унікальних високовольтних технологій в  нано- і субнаносекундному діапазонах, що надає їм величезної практичної цінності.

Сьогодні відділ виконує науково-дослідні роботи з таких напрямків:

  • розробка та створення крупногабаритних та надширокополосних генераторів імпульсного електромагнітного поля наносекундного та субнаносекундного діапазонів, які використовують в якості систем  поле утворення як “зв’язані” системи (полоскові лінії), так і “вільні” системи (антенні випромінювачі);
  • розробка та створення надширокополосних генераторів імпульсного НВЧ випромінювання;
  • розробка та створення метрологічного забезпечення (апаратно-технічного і документального) робіт;
  • проведення залікових випробувань та дослідження поведінки різноманітних крупногабаритних об’єктів (в тому числі надскладних радіотехнічних систем  авіаційної і космічної техніки) до вражаючої дії надпотужних електромагнітних полів нано-, субнано- і НВЧ діапазонів, а також розробку методів захисту;
  • захист від електромагнітного тероризму та боротьба з тероризмом;
  • розробка та створення методів безконтактного знищення мінно-вибухових пристроїв;
  • технічний захист аудіо -, відео – і комп’ютерної інформації.

За четверть віковий період свого існування відділом виконано  понад 40 НДДКР,  в тому числі і з конверсійної програми. Серед них:
– розробка, створення та проведення досліджень низки автомобілезупинюючих пристроїв – Автоаресторів контактного і безконтактного типів, які дозволяють проводити примусову зупинку двигуна транспортних засобів без використання вогнепальної зброї та ін.;
– розробка та створення пристроїв вакуумної НВЧ-сушки харчових продуктів, які дозволяють проводити  сушку (і знезаражування) харчових продуктів до вологості 4-6% без зміни вітамінного та амінокислотного складу;
– розробка та створення комплексу пристроїв для очищення внутрішніх поверхонь трубопроводів від тяжко видаляємих відкладень у вигляді нагарів та накипу;
– розробка та створення портативних пристроїв захисту інформації, які основуються на використанні НВЧ-випромінювання  (типа “Дипломат” та ін.).

Comments are closed.