Відділ високовольтної імпульсної техніки, заземлення та блискавкозахисту (НДВ-3)

Науково-дослідний відділ високовольтної імпульсної техніки, заземлення та блискавкозахисту (НДВ-3)

Керівник НДВ-3 – канд.техн.наук  Руденко Сергій Сергійович

 

НДВ-3 має більш ніж 40-річний досвід виконання науково-дослідних та проєктно-конструкторських робіт у галузі високовольтної імпульсної техніки та приладобудування. За цей час відділом розроблено і введено в експлуатацію низку унікальних комплексів для проведення випробувань та досліджень дії потужних електричних та електромагнітних імпульсів на обладнання промислового і оборонного призначення. До них слід віднести найбільші випробувальні комплекси колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург, м. Сергіїв Посад, м. Саров (Арзамас-16)), та незалежної України (м. Слов’янськ та м. Дніпро). Розроблено імпульсні джерела живлення надпотужних лазерів та електромагнітних плазмових прискорювачів

Фахівцями відділу розроблено і введено в експлуатацію унікальні стенди для випробувань на електромагнітну стійкість приладів і апаратури аерокосмічної техніки (АНТК  “Антонов”, м. Київ і НВО “Хартрон”, м. Харків) та стенди для серійних випробувань високовольтних обмежувачів перенапруги в лініях електропередачі. Розроблено і введено до Держреєстру апарат для серійного визначення якості трансформаторного масла (УІМ-90), який користується значним попитом на підприємствах енергетичного комплексу України..

Керівником НДВ-3 є  канд.тен.наук Руденко Сергій Сергійович, випускник кафедри  “Інженерної електрофізики” НТУ “ХПІ” (2010 р.).  У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  зі спеціальності 05.09.13 – техніка сильних  електричних та магнітних полів. Автор близько 70 наукових публікацій, 5 авторських свідоцтв України на комп’ютерні програми, 2 патентів України на корисну модель.

 

 

Коліушко Георгій Михайлович – провідний науковий співробітник НДВ-3, протягом десятиліть очолював НДВ-3, заступник директора НДПКІ “Молнія НТУ “ХПІ” з 1998 р. по 2015 р., лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1988 р.), лауреат Державної премії України в області науки і техніки (2004 р.), Почесний енергетик України (2010 р.), кандидат технічних наук (1982 р.), старший науковий співробітник. Автор понад 300 наукових публікацій, 20 винаходів і патентів СРСР та України, низки нормативних документів та методик з діагностування енергетичних об’єктів.

 

У структурі відділу дві науково-дослідні лабораторії: НДЛ-3.1 “Дослідження заземлення, блискавкозахисту, ЕМО та ЕМС” та НДЛ-3.2 “Розробки високовольтного імпульсного обладнання”, завідувачами яких відповідно є Кащеєв Олексій Валерійович та Понуждаєва Олена Геннадіївна.

 

Кащеєв Олексій Валерійович – завідувач НДЛ 3.1, інженер-електромеханік, випускник Харківського державного політехнічного університету (1996 р.). Провідний спеціаліст України в галузі діагностики стану заземлювальних пристроїв та системи блискавкозахисту діючих промислових об’єктів .

 

Понуждаєва Олена Геннадіївна – завідувачка НДЛ-3.2, інженер-механік, випускниця Харківського політехнічного інституту (1984 р.). Одна з провідних спеціалісток України в галузі розробки високовольтного імпульсного обладнання, у тому числі, спеціального призначення. Розробник конструкторської та нормативної документації для введення в експлуатацію унікальних високовольтних випробувальних комплексів, які не мають аналогів, як в Україні, так і в світі, розробляє оснащення, макети для забезпечення експериментів. Авторка понад 30 наукових публікацій.

 

Основні напрямки діяльності НДВ-3

 1. Діагностика стану заземлювальних пристроїв діючих електричних станцій, підстанцій та інших об‘єктів згідно стандартів:
 • Design and Erection of Electrical Power Installations in Systems with Nominal Voltages Above 1kV A.C.;
 • Std. 81-2012 – IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Grounding System;
 • Std 80-2000 IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding;
 • ПУЕ Правила улаштування електроустановок;
 • СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання;
 • СОУ 31.2-21677681-19:2009 Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція.

 Діагностика стану системи блискавкозахисту діючих електричних станцій, підстанцій та інших об‘єктів згідно стандартів:

 • ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд;
 • ДСТУ IEC EN 62305:2012 Захист від блискавки.[
 1. Дослідження електромагнітної обстановки з метою забезпечення електромагнітної сумісності обладнання на діючих промислових об’єктах згідно з:(ДСТУ) IEC 61000-4-ХХ
 2. Розробка та створення високовольтних випробувальних установок і приладів

Наразі практична  діяльність відділу високовольтної імпульсної техніки обіймає майже весь енергетичний комплекс України. Вже проведено обстеження та діагностику 120 підстанцій в 6-ти областях України. Результатом виконання робіт буде розробка рекомендацій щодо  підвищення якості та надійності роботи енергосистеми держави в цілому.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВІДДІЛУ (див. на російській мові)

 

Comments are closed.