Про інститут

ОСНОВНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ

С_М_Фертик

Саул Маркович Фертик

Становлення інституту бере свій початок від науково-дослідницьких підрозділів, які було створено в 30-х роках ХХ-го сторіччя в м. Харкові, з метою розвитку в колишньому СРСР техніки та електрофізики високих напруг, що продиктовано потребою промисловості та енергетики. Біля першоджерел його створення знаходився видатний вчений і інженер, кандидат технічних наук Саул Маркович Фертик, коли в високовольтній лабораторії на кафедрі електропередачі  Харківського електротехнічного інституту під його керівництвом було розроблено і споруджено унікальний генератор штучних блискавок з робочою напругою 3 МВ для випробувань електрообладнання системи енергозабезпечення Донбасу на стійкість до впливу блискавки.

У 1954-ому році  на базі цієї кафедри створюється науково-дослідна лабораторія механічних випрямлячів (ЛВМ). Основне завдання якої – створення потужних механічних випрямлячів струму для потреб кольорової металургії. Одночасно розробляється найпотужніший на той час  генератор імпульсів напруги (ГІН) на 5 МВ для проведення випробувань силових конденсаторів  на Запорізькому трансформаторному заводі. Розпочала свій розвиток низка нових наукових напрямків, таких як магнітно-імпульсна обробка металів, конструювання та створення високовольтних установок, створення ємнісних накопичувачів енергії, ліній для формування потужних імпульсів, випуск високовольтних імпульсних конденсаторів та ін. Таким чином, саме ці лабораторії поклали початок розвитку високовольтної техніки в Україні і являються родоначальниками НДПКІ “Молнія”.

У 1962 році ЛВМ реформується в окремий підрозділ ХПІ – Науково-дослідну лабораторію техніки високих напруг та перетворювачів струму (НДЛ ТВН і ПС), (керівник – С.М.Фертик). Розгортаються інтенсивні роботи по створенню імпульсних мегавольтних комплексів, які генерують імпульси електромагнітного поля наносекундної тривалості.

У 1964 році розпочато створення власної експериментальної бази – Стенда імпульсних напруг (СІН) поблизу м.Харкова в смт Андріївка Балаклейського району. Розпочато будівництво унікального генератора на 14 МВ.

У 1966 році в ХПІ створюється кафедра «Інженерна  електрофізика”. Наразі кафедра разом з НДПКІ “Молнія” становить єдиний учбово-науково-виробничий комплекс і є поставником високваліфікованих спеціалістів у галузі техніки високих напруг як для інституту, так і енергетики України в цілому.

У 1978 році НДЛ ТВН і ПС перетворюється в новий структурний підрозділ ХПІ – Особливе конструкторське бюро високовольтної імпульсної техніки (ОКБ ВІТ).

У 1964-1994 роках розроблено та створено найкрупніші випробувальні комплекси ІЕМІ-10, ГІНС-1,6-5 та ГІНС-12-30 (смт Андріївка Балаклейського району), ІЕМІ-6М (м. Сергіїв Посад, Росія), ІЕМІ-12 (м. Зеленоград, Росія), в м.Арзамасі-16 (м.Саров), м. Нижньому Новгороді, м. Ростові, м. Вороніжі, м. Краснодарі (Росія), Байконурі (Казахстан), м. Сухумі (Абхазія), м. Миколаєві, м. Дніпропетровську (Україна) та інше. За створення цих установок ряд фахівців  інституту нагороджено медалями та грамотами ВДНГ, а керівники робіт – відзначені Державною премією Ради Міністрів СРСР.

У 1990 році рішенням Директивних органів ОКБ ВІТ перетворено в Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Молнія” при Харківському політехнічному інституті (НДПКІ “Молнія” при НТУ “ХПІ”).

У 1994 році з ініціативи проф. В.І. Кравченка створюється Центр сертифікаційних випробувань “Імпульс”, який одним із перших пройшов акредитацію Держстандартом України і одержав право на проведення випробувань на відповідність до вимог ЕМС .

У 1999 році експериментальна база дослідно-випробувального полігону НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ” внесена і затверджена Кабінетом Міністрів України до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

У 2001 році експериментальні установки НДПКІ “Молнія” ввійшли до Міжнародного реєстру унікального випробувального обладнання (IEC 61000-4-32).

У 2002 році інститут за досягнуті результати удостоєно Срібного диплома Лауреата VIII міжнародного конкурса творчої діяльності “Золота фортуна” в номінації якість третього тисячоліття.

У 2003 році Вперше в системі Міністерства освіти і науки України для метрологічної атестації вимірювальних засобів в НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» введений в дію Еталон України імпульсних електричних і магнітних полів.

У 2004 році Директор НДПКІ «Молнія» проф. В.І. Кравченко., заст. директора, к.т.н. Г.М. Коліушко, головний метролог Немченко Ю.С. спільно з співробітниками АНТК ім. О. К.  Антонова (м.Київ), Державного конструкторського бюро «Південне» (м Днепропетровськ) і Національного авіаційного університету (м. Київ) за розробку і впровадження в Україні сучасних науково-технічних основ захисту авіаційної та ракетної техніки від руйнівних дій та дестабілізуючих впливів електромагнітних факторів природного та штучного походження були удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 2005 році Для проведення повномасштабних випробувань на блискавкостійкості об’єктів аерокосмічної техніки, в інтересах авіаційної корпорації «Боїнг», АНТК ім. О.К. Антонова і ДКБ «Південне» введений в дію унікальний для України і країн СНД високовольтний комплекс потужних електрофізичних установок для генерування як окремих компонент, так і повного струму штучної блискавки.

У 2006 році Співробітники НДПКІ «Молнія» д.т.н. М.І. Баранов, к.т.н. В.С. Гладков, к.т.н. В.В. Князев, к.т.н. А.І. Коробко, к.т.н. Нескородов Г.Ф.,  д.т.н. В.В. Рудаков та к.т.н. С.М. Фертик (посмертно) за створення експериментальної бази – випробувального полігону інституту удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 2007 році Проведено створення і сертифікація на відповідність вимогам електромагнітної сумісності комплексів обладнання для сучасних літаків спільного проектування і випуску з Росією АН-70, АН-140 та АН-148.

У 2008 році Вперше в Україні здійснено впровадження розробленої в НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» високовольтної установки з використанням імпульсного коронного розряду на підприємстві «ЕЛГА» (м.Шостка Сумської області, Україна) з переробки і повного видалення газових викидів токсичних відходів SO2 і CO, яка на загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна – 2008», як переможець в номінації «Товар року – 2008», була відзначена дипломом і золотої медалі в номінації «Наука».

У 2009 році Президія Національної академії наук України за цикл робіт в галузі фізики напівпровідників і напівпровідникового приладобудування «Коливальні і хвильові процеси НВЧ-діапазону в неоднорідній плазмі напівпровідників» присудив премію ім. В. Є. Лашкарьова д. ф.-м. наук, головному науковому співробітникові НДПКІ «Молнія» І. В. Яковенко.

У 2010 році Введено в дію єдиний в системі Міністерства освіти і науки України комплекс з чотирьох державних Еталонів – імпульсного електричного, імпульсного магнітного полів, струму і напруги, які не мають аналогів не тільки в країнах СНД, а й далекого зарубіжжя. На Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 2009 року» в номінації «Наука» комплекс Еталонів був відзначений дипломом та золотою медаллю.

У 2011 році Створена і акредитована Національним агентством України з акредитації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ІЕС 17025: 2006 (атестат акредитації № 2 Н 484 від 11.08.2011) випробувальна лабораторія НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», яка призначена для проведення випробувань технічних засобів на відповідність вимогам технічного регламенту України щодо електромагнітної сумісності, включаючи технічні засоби, які експлуатуються на стратегічно важливих об’єктах України.

У 2012 році На експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» – об’єкті національного надбання України – пройшла міжнародна наукова конференція «Високі технології в наукових досягненнях університетів: нанотехнології і наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг»

У 2013 році 7 лютого о ДП «КБ« Південне »пройшла координаційна нарада за участю представників НДПКІ« Молнія »НТУ« ХПІ »з питань розвитку космічної галузі України і ролі інституту у вирішенні питань захисту широкого класу об’єктів ракетно-космічної техніки від вражаючих впливів атмосферного і статичної електрики .

У 2014 році Старший науковий співробітник НДПКІ «Молнія» О.С. Недзельський спільно з співробітниками інституту матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, АНТК ім. О. К. Антонова, Науково-технологічного центру «Композиційні матеріали», інституту надтвердих матеріалів НАН України (Київ) за розробку і впровадження в Україні легких композиційних систем для захисту від блискавки і балістичних ударів удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за 2013 рік.

У 2016 році Указом Президента України директору НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» Кравченку Володимиру Івановичу присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

З 2018 року інститутом керує д.т.н., проф. Буряковський Сергій Геннадійович.

Comments are closed.