Завідувач кафедри

Єфімов Олександр В’ячеславович

Доктор технічних наук, професор,

академік Академії наук вищої освіти України,

керівник сектору теплоенергетики
відділення “Енерго- та ресурсозбереження”

 

 

Відомий учений в галузі теплової та атомної енергетики, є одним з найбільш кваліфікованих фахівців країни з математичного моделювання складних теплоенергетичних систем. Під керівництвом Олександра В’ячеславовича на кафедрі парогенераторобудування НТУ “ХПІ” діє та успішно розвивається наукова школа, вагомим внеском якої є нові теоретичні положення перспективного наукового напрямку – оптимізації управління технологічними процесами енергоблоків теплових та атомних електростанцій, діагностики та прогнозування їх функціонального стану за допомогою імітаційного моделювання, що дозволяє підвищити ефективність і безпеку функціонування енергогенеруючих комплексів України.

Закінчив Харківський політехнічний інститут (зараз Національний технічний університет – НТУ “ХПІ”) за фахом “Турбінобудування” у 1976 р. Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р., докторську – у 1995-му, отримав звання професора в 2001 р.

О.В. Єфімов вніс значний вклад у підготовку вітчизняних та закордонних інженерних кадрів та розв’язання  навчально-методичних проблем вищої школи України. Читає лекції з основних профілюючих для енергетики дисциплін: “Теплові та атомні електростанції”, “Системи автоматичного проектування теплових та ядерних енергоустановок”, “Фізичне та математичне моделювання тепло гідравлічних процесів в теплових та ядерних енергоустановках”, “Експлуатація ядерних енергетичних установок” та ін.

Учений має високий авторитет у вузах та підприємствах України, Росії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Кувейту. Близько 40 його наукових розробок упроваджено в енергетичну промисловість України та закордонних країн. Під його керівництвом захищені кандидатські та докторські дисертації аспірантами й докторантами з України, Росії, Кувейту.

Упродовж багатьох років О.В. Єфімов є членом Експертної ради ВАК України “Електротехніка та енергетика”, членом Експертної ради з енергетики та електроніки ДАК України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів: членом Експертної комісії з питань науки МОН Країни; заступником голови Науково-методичної комісії МОН України за фаховим напрямом “Енергетика”; членом 4 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; членом комісії з питань енергозбереження при Управлінні палива та енергетики Харківської обласної Державної адміністрації; членом редколегій багатьох наукових провідних видань України.

Автор понад 150 опублікованих наукових праць, серед яких 4 наукові монографії, 2 підручника та 5 навчальних посібників із грифом МОН України, зокрема “Имитационный эксперимент в математических моделях турбоустановок”, “Моделирование функционального состояния и диагностика турбоустановок”, Методы расчета в автоматизации химико-технологических и теплоэнергетических процессов”, “Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС” та ін.

Контактний телефон (057)707-65-55