Навіщо обирати нас нас

Наша спеціальність (142-01) — одна з найнеобхідніших в Україні. Фахівців цієї спеціальності готує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив нашої кафедри.

 

КОГО МИ ГОТУЄМО

Кафедра готує фахівців, необхідних для атомної та теплової енергетики, енергетичного машинобудування, а також спеціалістів з автоматизації та управління енергоустаткуванням.

Наші випускники успішно працюють на атомних, теплових електростанціях та інших промислових підприємств, науково-дослідних і проектних інститутах і конструкторських бюро, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, а також надають консалтингові та інжінірінгові послуги.

За чотири роки навчання студенти здобувають базову вищу освіту та отримують диплом бакалавра, а під час подальшого навчання на нашій кафедрі Парогенераторобудування — повну вищу освіту та кваліфікацію  або магістра за вибраною спеціалізацією.

 

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

Енергетика – найважливіша галузь як нашої країни, так і інших країн світу. Без її надійного і ефективного функціонування неможливим є не тільки розвиток, але і існування будь-якого сучасного суспільства, неможлива робота промисловості, сільського господарства, забезпечення гідних побутових умов.

Основу енергетики складають атомні і теплові електричні станції, які виробляють понад 90% електроенергії. Забезпечення теплом здійснюється теплоелектроцентралями, великими сучасними котельнями, а також локальними теплогенеруючими системами.

Ці об’єкти потрібно проектувати, налагоджувати, експлуатувати, обслуговувати. І саме для цього ми й готуємо наших випускників. В зв’язку з постійною потребою в енергетиках, випускникам інституту гарантується працевлаштування за фахом, а перспективи кар’єрного зростання практично необмежені, – серед наших випускників є міністри енергетики, директора крупних теплових та атомних електростанцій.

ХТО НАВЧАЄ

Учбовий процес забезпечують висококваліфіковані викладачі та вчені, а також провідні фахівці енергетичної галузі.

 

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Аудиторії

Аудиторії кафедри оснащені сучасним інформаційно-комунікаційним обладнанням з використанням інтерактивних технології. Технічні рішення для оснащення аудиторій в багатьох випадках є унікальними. Оснащення навчальних аудиторій здійснюється з максимальним урахуванням інтер’єрних особливостей приміщення і залежить від вимог до функціональності і специфіки конкретної аудиторії.

 

Лабораторії

Навчальні лабораторії інституту оснащені комплексом спеціального сучасного обладнання для проведення лабораторних робіт, технічних і науково-експериментальних дослідів. Оснащення наших сучасних лабораторій відбувається за підтримкою таких провідних фірм як VIESSMANN, МАСТ-ІПРА, УГМК. та ін.

 

Практика

Інститут ефективно співпрацює з атомними та тепловими електростанціями, діючими промисловими підприємствами, на яких наші студенти мають можливість отримати практичні навички за  спеціальностью.

 

Мобільність

Програми навчання передбачають можливість участі студентів у програмах академічної мобільності з навчання за кордоном та програмої отримання двох дипломів. Це реалізується з відповідної мовною підготовкою. Завдяки цьому, наші студенти мають можливість отримати додаткову освіту у вищих навчальних закладах Польщі, Чехії, Германії.