Співробітництво з Балтійською Міжнародною Академією

SWPSУчасть науковців та аспірантів ОНП Психологія у міжнародній конференції “Society Transformations in Social and Human Sciences” (Рига, Латвія).

У рамках співпраці із Балтійською міжнародною академією завідувачка кафедри проф. Підбуцька Н.В., доцентка кафедри Богдан Ж.Б., здобувачі третього (наукового) рівня вищої освіти ОНП “Психологія” Лобачов О. та Заїченко В. прийняли у часть у XII International Research-to-Practice Conference “Society Transformations in Social and Human Sciences” (24-25 листопада 2023 р.).
Усі доповіді на теми: “Exploring the Feasibility of Utilizing Artificial Intelligence in Mental Health Maintenance: A Case Study on the Elomia Chat Bot”, “Soft Skills in Women’s Career Development”, “Indicators of professional success of web developers”, “Approaches to the development of communicative competence of future professionals” викликали жваве обговорення.
Тож продовжуємо плідну співпрацю!


Візит до Балтійської Міжнародної Академії 2023 року у рамках міжнародного співробітництва за програмою ERASMUS +
Професори ННІ Соціально-гуманітарних технологій, зокрема професорка нашої кафедри Ніна Підбуцька, відвідали Балтійську Міжнародну Академію (м. Рига, Латвійська Республіка).
Ці заходи відбулися в межах міжнародного співробітництва між університетами за програмою ERASMUS +. Протягом відвідин були проведені круглі столи із представниками адміністрації Академії (ректор проф. Станіслав Бука, проректорка з міжнародних зв’язків Інта Бука, проректор з наукової діяльності Владислав Волков, декан факультету психології Ірина Плотка та ін.), а також гостьові лекції для викладачів та здобувачів Академії.
Метою поїздки стало: продовження співпраці із Балтійською Міжнародною Академію, в т.ч. в рамках програми ERASMUS +, участь у міжнародних грантах завдяки проведенню міждисциплінарних досліджень, відновлення програми подвійних дипломів зі спеціальності Психологія, впровадження програми стажування для здобувачів та науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ», сумісна наукова публікаційна активність.

Участь представників кафедри у роботі X Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Час викликів та можливостей: проблеми, рішення, перспективи» Балтійської Міжнародної Академії (Латвійська Республіка)

Науково-педагогічний склад та студенти кафедри Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, на чолі із завідувачачем кафедри професором О.Г. Романовським, прийняли активну участь у роботі X Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Час викликів та можливостей: проблеми, рішення, перспективи» у якості запрошених спікерів. Конференція була організована та проведена Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвійська Республіка) 15 травня 2020 року. Відповідно до попередніх з БМА домовленостей передбачалось, що представники нашої кафедри приймуть безпосередню участь у роботі науково-комунікативного заходу, але з огляду на дію обмежувальних карантинних заходів, як з боку НТУ «ХПІ» так й БМА, фізичне відвідування БМА делегацією кафедри ППУСС стало неможливим. Проведення конференції у форматі онлайн-режиму не лише не вплинула на високу якість науково-комунікативного заходу, а й сприяла збільшенню аудиторії його учасників.
В роботі науково-практичної конференції прийняли участь:
– проф. Романовський О.Г. та проф. Мороз В.М. (привітальне слово до учасників конференції, а також презентація міжнародній науковій спільноті здобутків кафедри ППУСС та напрямів наукових досліджень студентів і аспірантів кафедри)
– проф. Підбуцька Н.В., доц. Книш А.Є. та доц. Чебакова Ю.Г. (доповідь «The self-esteem of the IT manager as the basis for the success of the organization»);
– ст. викладач Костиря І.В. (доповідь «Leadership position as a predictor of professional success of a future teacher of higher education»);
– студентка магістерської програми Банделет К.О. (доповідь «Formation of communicational culture of of future lecturers of higher Education»).
Організатори науково-практичної конференції зацікавились думкою проф. О.Г. Романовського про можливість встановлення взаємодії між студентами кафедри ППУСС та БМА у межах розробки спільних наукових тем. Крім того, керівництво БМА звернуло увагу на неабияку активність І.В. Костирі в обговоренні проблематики конференції протягом всього часу її тривання. Поряд з вченими з України в роботі науково-комунікативного заходу прийняли участь делегації з Польщі, Чехії, РФ тощо.
Програма конференції
Інформація: НТУ «ХПІ» (кафедра ППУСС) з БМА реалізує програму подвійного диплома за спеціальністю психологія. Більше інформації про можливість отримання студентами кафедри ППУСС диплому БМА розміщено за посиланням http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/obuchenie-v-latvii-po-programme-dvojnogo-diploma/


Підписано угоду з Балтійською Міжнародною Академією про спільну підготовку бакалаврів

Реалізуючи потенціали міжнародного співробітництва в організації підготовки фахівців з вищою освітою, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» стала активним учасником процесу підготовки та підписання угоди з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія) про спільну підготовку бакалаврів за Програмою двохдипломної бакалаврської освіти за напрямом «Психологія». Відповідна угода була підписана між НТУ «ХПІ» та БМА 10.05.2016 року. Під час церемонії підписання ректор НТУ «ХПІ» професор Сокол Є.І. звернув увагу не лише на значущість розвитку міжнародної співпраці між академічними підрозділами університетів, а й на необхідність пропозиції студентам принципово нових за своїм змістом та напрямами реалізації перспектив індивідуального розвитку. Під час перемовин, які передували процедурі підписання Угоди, завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» професор Романовський О.Г. звернув увагу на той факт, що підготовлена для підписання угода не є першою, адже кафедра має та успішно реалізує подібну угоду з Университетом социальных и гуманитарных наук – SWPS (м. Варшава, Польща).


На переконання професора Романовського О.Г., співпраця з БМА у порівнянні з SWPS, має певні переваги, найбільш вагомими серед яких є:

– можливість отримання європейського диплому за відносно доступну ціну без тривалого відриву від навчання в НТУ ХПІ;

– програма з підготовки бакалавра психології реалізується в БМА російською та англійською мовами;

– адаптація студентів в Латвії (м. Рига) не потребує тривалого часу перебування у межах відповідного соціуму, а отже існує реальна можливість розпочати повноцінне навчання з перших днів перебування в БМА;

– успішні результати адоптації освітніх традицій Скандинавських країн до умов розвитку вищої освіти у межах пострадянського простору;

– практично всі громадяни Латвійської Республіки розуміють і говорять російською мовою, що значно спрощує  підвищує ефективність міжкультурної комунікації, як в контексті безпосередньо навчальної діяльності, так і за напрямом вирішення побутових питань (відвідування магазинів, організація побуту тощо);

– розвинуте транспортне сполучення та доступна ціна транспорту дає можливість відвідування інших країн Євросоюзу (Естонія, Литва, Фінляндія і т.д.).

Після підписання угоди про спільну підготовку бакалаврів за Програмою двохдипломної бакалаврської освіти за напрямом «Психологія», Голова сенату БМА професор Бука С.А., звернув увагу на вагомий внесок професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» (професорів Романовського О.Г,  Мороза В.М., Гури Т.В.) як у розвиток співробітництва між НТУ «ХПІ» та БМА в цілому, так і безпосередньо у процес підготовки проекту підписаної угоди. Крім того, професор Бука С.А. запропонував керівництву НТУ «ХПІ» розглянути у тому числі й інші напрями розвитку академічної співпраці між університетами, а саме:

– спільна участь у підготовці заявок на організацію та проведення наукових досліджень які фінансуються за рахунок міжнародних грантів;

– участь представників кожного з університетів у науково-комунікативних заходах ініціатором проведення яких є ВНЗ-партнер;

– поглиблення напрямів співпраці між університетами у тому числі й за рахунок підвищення рівня мобільності студентів та викладачів кожного з університетів.

Після церемонії підписання Угоди відбувся обмін думками щодо перспектив її практичної реалізації та напрямів популяризації програми серед студентської молоді. Більш детальна інформація щодо зустрічі професора Буки С.А. з адміністрацією НТУ «ХПІ» висвітлена на офіційному сайті НТУ «ХПІ» http://www.kpi.kharkov.ua/ru/news/view/?id=821