Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

Навчання

Кафедра проводить навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів за освітніми програмами «Комп’ютерна інженерія» та «Телекомунікації та радіотехніка». Освіта отримується за кошти державного бюджету або фізичних чи юридичних осіб.

На ваш вибір одна із двох напрямків:

  • 123-04 Системи штучного інтелекту
  • 172-01 Телекомунікаційні системи та мережі

Підготовка складається з отримання звання бакалавра – 4 роки та одного з наступних етапів на вибір:

  • магістр, термін навчання 1,5 року;
  • магістр, термін навчання 2 роки.

 

Продовження навчання можна отримати в аспірантурі та докторантурі, де готуються наукові кадри вищої категорії: кандидати та доктори наук.

Комп’ютерні зали кафедри під’єднані до мережі університету. Доступ до Інтернету студентів з портативними пристроями можливий через мережу WiFi.

Виробнича практика проводиться на провідних підприємствах м. Харкова та України.

Всі студенти-дипломники виконують науково-дослідні роботи разом із викладачами. Ними щорічно виконується більше сотні наукових досліджень. Кращі з них приймають участь в науково-технічних конференціях та рекомендуються для публікацій і участі в інститутських та міських конкурсах студентських робіт.