Команда

Наталія Шматько
СЕО cтартап-центру «SPARK»
д.е.н., професор
кафедра менеджменту НТУ «ХПІ»

Альона Глушко
відповідальна за комунікаційні зв’язки
з зовнішнім та внутрішнім середовищами
к.т.н.
кафедра зварювання НТУ «ХПІ»

Олена Гаращенко
відповідальний за роботу
з компаніями-партнерами,
менторськими програмами та грантами
кафедра зварювання НТУ «ХПІ»

Наталія Рязанова-Хитровська
відповідальна по залученню і роботі
з іноземними студентами
кафедра “Інтегровані технології машинобудування”
ім. М.Ф.Семка НТУ «ХПІ»

Марина Кармінська-Бєлоброва
відповідальна за організаційну роботу
к.н. з держ.упр., доцент
кафедра менеджменту НТУ «ХПІ»

Юлія Татаринцева
відповідальна за інформаційні технології
к.е.н., доцент
кафедра обліку і фінансів НТУ «ХПІ»

Сергій Третяк
відповідальний за технічне забезпечення
та оснащення
завідувач навчальної лабораторії
кафедри «Системи інформації ім. В.О. Кравця»
НТУ «ХПІ»

Євген Строков
відповідальний за інформаційні технології
к.е.н.
кафедра обліку і фінансів НТУ «ХПІ»