bi-1Професор кафедри технічної електрохімії, доктор технічних наук, професор

Проф. Байрачний Б.І. випускник кафедри 1959 р. Закінчив інститут з відзнакою. В 1960-65 рр. працював у Фізико-технічному інституті НАН УРСР. В 1968 р. після навчання у аспірантурі захистив кандидатську дисертацію. З 1969 по 1973 роки заступник декана, а з 1985 по 1990 роки – декан факультету технології неорганічних речовин. У 1983-2013 рр. завідував кафедрою технічної електрохімії. В 1985 році захистив докторську дисертацію. З 1985 року доктор технічних наук, професор (1986). З 1993 року академік АН Вищої школи України. З 2000 по 2006 р. член експертної ради ВАК України. З 1990 року працює в наукових радах МОН та НАН України. Співавтор 5 підручників та навчальних посібників. Має понад 300 наукових праць, з них 52 авторські свідоцтва та патенти України. Підготував 2 докторів та 27 кандидатів наук. Під його керівництвом виконано понад 200 дипломних робіт наукової спрямованності. В 2007 р. отримав стипендію Президента України за досягнення в науковій і педагогічній діяльності. Працює в редколегії журналів “Гальванотехника и обработка поверхности” та Віснику НТУ “ХПІ”. Має творчі зв’язки з науковцями Індії, Чехії, Франції.

Байрачний Борис Іванович – співавтор понад 500 наукових публікацій, зокрема 4 томів підручника “Технічна електрохімія”.

Викладає дисципліни
 • Вступ до спеціалізації “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їхній основі”
 • Технічна електрохімія
 • Ресурсозбереження в технічній електрохімії
 • Енергозбереження в виробництві РРЕ
 • Сучасні проблеми технічної електрохімії
Напрямки наукових досліджень
 • Кінетика електродних процесів 
 • Дослідження електродної рівноваги та механізмів електрохімічних реакцій з метою ресурсозбереження та охорони довкілля
 • Удосконалення хімічних джерел струму та електродів порівняння при експлуатації їх в газовій промисловості та на транспорті
 • Перетворення сонячної енергії в електричну в ХДС та процесах синтезу хімічних речовин
 Підручники, посібники, монографії
 • Байрачний Б.И, Андрущенко Ф.К. Электрохимия вентильных металлов. – Харьков: Вища школа 1985. — 185 с.
 • Байрачний Б.И., Орехова В.В., Харченко Э.П. Справочник гальваника. – Харьков: Прапор, 1988. — 175 с.
 • Байрачний Б.І. Технічна електрохімія. Ч. II. Хімічні джерела струму. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. — 174 с.
 • Байрачний Б.І., Ляшок Л.В. Рідкісні розсіяні і благородні елементи. Технологія виробництва та використання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. — 303 с.
 • Байрачний Б.І., Ляшок Л.В Технічна електрохімія. Ч. IV. Гідроелектрометалургія. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2012. — 545 с.
 • Байрачний Б.І., Тульський Г.Г., Штефан В.В., Токарєва І.А. Технічна електрохімія. Ч. V. Сучасні хімічні джерела струму, електроліз розплавів, електросинтез хімічних речовин. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. — 272 с.
Вибрані публікації
 • Байрачный Б.И., Дерибо С.Г., Кучма В.Д. Изучение электродных процессов в интегрирующих элементах хлоридно-серебряной системы. — УХЖ. — 2003. — Т. 69. — № 5. — С. 171—175.
 • Байрачный Б.И., Тульский Г.Г., Байрачный В.Б. Физико-химические свойства сложных оксидно-кобальтовых систем. — УХЖ. — 2004. — Т. 70 — № 11. — С. 53—58.
 • Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Байкова Т.Ф. Электрохимический синтез этанола. — Экотехнологии и ресурсосбережения. — 2004. — № 1. — С. 25—29.
 • Байрачный Б.И., Донской Д.Л., Трубникова Л.В. Адсорбент для локальных схем очистки промывных вод гальванических линий. — Восточноевропейский журнал передовых технологий.  — 2007. — Т. 5. — № 34. — С. 21—24.
 • Трубникова Л.В., Байрачный Б.И., Майзелис А.А. Использование очистки промывных вод линий никелирования. — Вода и экология. — 2010. — Т. 2. — № 1. — С. 3—11.
 • Байрачный Б.И., Борсук О.М., Коваленко Ю.И. Ресурсосберегающие процессы в водооборотных системах с участием серебра и меди. — Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2011. — № 6. — С. 34—38.
 • Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Токарева И.А. Комплексная переработка вольфрама из техногенних отходов. — Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2012. — № 1. —        С. 43—46.
 • L. Skatkov, V. Gomozov, B. Bayrachniy Investigation of Porosity and Fractal Properties of the pyrolytic MnO2 in the Capacitor Structure. — Journal o Analytical and Applied Pyrolysis. — 2012. — V.98. — P. 247—249.

Тел.: (38057) 707-63-95

Е- mail: bb-i@ukr.net