FinTech Лабораторія

🔥 Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній @uafic спільно з кафедрами менеджменту та обліку і фінансів, а також Стартап центром «Spark» НТУ «ХПІ» запрошують вас до «FinTech Лабораторії»!
Спікер заходу Руслан Костецький, заступник директора UAFIC розповість про:

  1. Що таке фінансові технології?
  2. Складові фінтех системи
  3. Тренди розвитку фінтеху в Україні
  4. Можливості для студентів у створенні фінтех стартапів

🗓 Дата: 13 листопада 2023 року, Понеділок
🕒 Початок: о 12:30 за посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc5ZmU2MjEtMDE4Ni00ZDg4LWI5YTctOTQwZTM4N2RhMzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2c%22Oid%22%3a%224dc41433-ad47-40ee-9c25-905043c4b54f%22%7d