Цифровізація вищої освіти та цифрова грамотність

Старший викладач кафедри «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф.Семка, ключовий консультант стартап-центра Spark по роботі з іноземними студентами та ІР офісом України Наталія РЯЗАНОВА-ХИТРОВСЬКА пройшла всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації за темою «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ», 29 січня – 10 березня 2024 року. Навчальне навантаження становило 6 кредитів ECTS (180 годин).
Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.
Наталія Володимирівна отримала сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей.