Доцент кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

foto-20s-1Випускниця кафедри 1993 р. 1995–1999 рр. – аспірантура. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2006 р. одержала звання доцента.

Смірнова Ольга Леонідівна – співавтор 45 наукових праць.

Викладає дисципліни
 • Ресурсозбереження електрохімічних виробництв
 • Сучасні технології в технічній електрохімії
 • Електрохімічні процеси в мікроелектроніці та біосистемах
 • Енергозберігаючі технології РРЕ
 • РРЕ в сучасній техніці та біосистемах
 • Екологічна безпека виробництв РРЕ
 • Застосування РРЕ для забезпечення життєдіяльності систем
Напрямки наукових досліджень
 • Електрохімічні процеси на металах підгрупи міді (мідь, срібло, золото)
 • Розробка нових нетоксичних електролітів для одержання металевих покрить
 • Переробка вторинної сировини, що містить благородні метали
 • Анодна обробка корозійностійких сплавів перед нанесенням металевих покрить
Вибрані публікації
 • Пат. 70525 А Україна. Спосіб обробки зубних протезів із кобальтохромового сплаву / Ніконов А.Ю., Смірнова О.Л.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”; опубл. 04.11.2003.
 • Пат. 15313 А Україна. Спосіб обробки зубних протезів із нікельхромового сплаву / Ніконов А.Ю., Смірнова О.Л.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”; опубл. 16.01.2006.
 • Пат. 27609 А Україна. Електроліт осадження покрить сплавом золото-мідь / Смірнова О.Л., Ніконов А.Ю.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”; опубл. 12.06.2007.
 • Пат. 31325 Україна. Електроліт золотіння / Смірнова О.Л., Байрачний Б.І., Ніконов А.Ю.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”; опубл. 10.04.2008.
 • Tovkes V.V., Bairachny B.I., Smirnova O.L. The electrode processes on passive metals (Fe, Ni, Co, Cr) and their alloys. // International conference Modern Physical chemistry for advanced materials (MPC‘07), devoted to the 100th anniversary of the birth of Professor Nicolai Izmailov / Book of abstracts: Kharkiv, Ukraine, 26–30 June, 2007, p. 354-356.
 • Мишина Е.Б., Смирнова О.Л., Никонов А.Ю. Особенности электролитическогоосаждения золота на коррозионностойкие сплавы. – Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 4(2). – С. 72–74.

Тел.: (38057) 707-66-61