Національного технічного університету "ХПІ"

Абітурієнту

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії здійснює прийом, підготовку та випуск фахівців:

  • освітнього ступеня бакалавр (за освітньо-професійними програмами);
  • освітнього ступеня магістр (за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами);
  • освітньо-наукового ступеня доктор філософії (за освітньо-науковими програмами);
  • наукового ступеня доктор наук.

Для вступу на навчання за ступенями бакалавра та магістра звертатись до приймальної комісії інституту.

Для вступу на навчання за ступенями доктор філософії та доктор наук звертатись до відділу аспірантури.

З питань вибору спеціальності та спеціалізації (освітньої програми) звертатись на відповідні кафедри.