Кафедри

Структурні підрозділи (кафедри) 

Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії

Кафедри (в алфавітному порядку) Випускова або загальна Завідувач кафедри

Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія

Випускова

Огурцов Олександр Миколайович

Видобування нафти, газу та конденсату

Випускова

Фик Iлля Михайлович
Загальна та неорганічна хімія

Загальна

Булавін Віктор Іванович
Інтегровані технології, процеси і апарати

Випускова

Ведь Валерій Євгенович
Органічна хімія, біохімія і мікробіологія

Загальна

Циганков Олександр Валерійович
Органічний синтез та нанотехнології

Випускова

Кричковська Лідія Василівна
Технічна електрохімія

Випускова

Тульський Геннадій Георгійович
Технологія жирів і продуктів бродіння

Випускова

Гладкий Федір Федорович
Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Випускова

Рищенко Михайло Іванович
Технологія переробки нафти, газу та твердого палива

Випускова

Мірошниченко Денис Вікторович
Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів

Випускова

Авраменко Вячеслав Леонідович
Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів

Випускова

Каратєєв Арнольд Михайлович
Фізична хімія

Загальна

Сахненко Микола Дмитрович
Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології

Випускова

Лобойко Олексій Якович