Завідувач кафедри


Чухліб Віталій Леонідович

завідувач кафедри комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, професор.

роб. тел. (057) 707-69-16, моб. 095 792 55 92; e-mail: omd.kpi.kharkov@ukr.net, profdnepro@gmail.com

    Народився у 1975 році в місті Дніпропетровськ. Після закінчення математичного класу середньої загальноосвітньої школи № 96 міста Дніпропетровська у 1992 році вступив до Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) на кафедру обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова.

     За час навчання був обраний стипендіатом Стипендії імені академіка О. П. Чекмарьова (1995 р.) і Стипендії Вченої Ради Академії (1996 р.), а також був обраний кращим зі спеціальності «Кращій коваль» (1995 р.). Після закінчення з відзнакою у 1997 році Державної металургійної академії України (з 1994 р. так став називатися ДМетІ) вступив до аспірантури на кафедру обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова. Після закінчення аспірантури у 2000 році був прийнятий на роботу у Національну металургійну академію України (з 1999 р. так стала називатися Державна металургійна академія України) на посаду асистента кафедри обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова.

    У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та освоєння ресурсозберігаючої технології виготовлення розкатних кілець з завершальною ковальською прошивкою» зі спеціальності «Процеси та машини обробки тиском». У цьому ж році був присвоєний науковий ступінь кандидата технічних наук та був переведений на посаду доцента кафедри обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова Національної металургійної академії України (НМетАУ).

    Протягом 2004-2005 р.р. був заступником декана факультету матеріалознавства та обробки металів НМетАУ. Також протягом 2001-2006 р.р. був головою Ради Молодих Учених факультету матеріалознавства та обробки металів НМетАУ. У 2005 році одержав вчене звання доцента кафедри обробки металів тиском та був обраний стипендіатом Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. У 2013-2018 р.р. був головою секції кваліметрії якості освіти Ради з забезпечення якості освітньої діяльності НМетАУ. Протягом 2006-2007 р.р. був завідувачем кафедри обробки металів тиском Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості (м. Дніпро).

    У 2014 році отримав Почесну Відзнаку Голови районної державної адміністрації міста Дніпропетровська, а у 2017 році отримав Почесну Відзнаку Голови Дніпропетровської обласної ради. У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування та протягування виробів прогнозованої якості зі сталей та титанових сплавів» зі спеціальності «Процеси та машини обробки тиском». У цьому ж році був присвоєний науковий ступінь доктора технічних наук та був переведений на посаду професора кафедри обробки металів тиском ім. акад. О. П. Чекмарьова НМетАУ.

    З 2018 року є завідувачем кафедри комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також членом Вченої ради інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і членом Вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». З 2018 року є членом Спеціалізованої вченої ради Д45.052.06 при Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського, а також з 2022 року є членом Спеціалізованої вченої ради Д64.050.12 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». У 2021 році отримав вчене звання професора кафедри комп’ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском та отримав Почесну Грамоту Ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

    Основу наукових інтересів Чухліба В. Л. складає визначення комплексу раціональних параметрів процесу кування з комбінацією операцій осаджування та протягування та варіацією напряму деформування шляхом теоретичного та експериментального дослідження формозміни металу з вихідною нерівномірністю властивостей, що дає можливість одержання виробів з вуглецевих сталей, спеціальних та титанових сплавів з необхідними властивостями та економією матеріальних витрат. Проведені дослідження кування заготовок дозволили розробити технологічні процеси кування, що забезпечили підвищення якості одержуваної продукції за рахунок застосування спеціального режиму деформування.

    За підсумками впровадження розробок Чухліба В.Л. в умовах ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» за рахунок зниження витрат на кування поковок та підвищення якості продукції отриманий наступний реальний ефект, а саме: при куванні корозійностійких хромонікелевих аустенітних сталей і сплавів (типу 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х18Н10, 03Х18Н11) за рахунок отримання мінімальної різнозернистості готової продукції відбракування поковок знизилось на 18,7 %; при деформаційному переділу злитків сталей 4Х5МФ(1)З, 08Х18Н10Т, Х12МФ за рахунок зниження поверхневого тріщиноутворення зменшилась необхідність обдирання поковок, що дозволило зменшити витрати на тону металу на 19,2%. У 2016 р. за комплекс робіт з ковальського виробництва в умовах ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» Чухліб В.Л. був висунутий Вченою Радою НМетАУ на отримання Державної Премії України в галузі науки та техніки. Для умов ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» та ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ», а також ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» Чухлібом В. Л. були розроблені раціональні температурні та деформаційні режими кування вуглецевих сталей, спеціальних та титанових сплавів, а також виконано дослідження характеру пластичної деформації при куванні поковок та її впливу на геометричні параметри поковок залежно від форми заготовки і чинників процесу зі зменшеними коефіцієнтами укову для покращення механічних властивостей виробів. На цих підприємствах були спроектовані технологічні процеси кування, які дозволили знизити на 20-25% відбракування металу при куванні та зменшити на 30-35% витрати на обдирання і підвищити якість отриманих поковок. Для умов ПАТ «Одеський машинобудівний завод» Чухлібом В. Л. була розроблена нова технологія і розраховані технологічні переходи для виробництва поковок, яка відрізняється розробкою раціональних деформаційних і температурно-швидкісних режимів деформації з розробкою конструкції пресового інструменту котрий був виготовлений і успішно використаний для отримання даних поковок.

    Чухліб В.Л. протягом 2005-2008 р.р. був науковим консультантом ПАТ «Дніпроважмаш», а також на протязі 2013-2015 р.р. був науковим консультантом ПрАТ «НПО Дніпропрес» та у 2015-2020 р.р. був науковим консультантом з ковальського виробництва ТОВ «ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ».

    За час педагогічної діяльності Чухліб В.Л. викладав та викладає наступні лекційні курси: «Теорія пластичного плину твердих тіл», «Теорія обробки металів тиском», «Теорія ковальсько-штампувального виробництва», «Технологія ковальсько-штампувального виробництва», «Ресурсозбереження у процесах обробки металів тиском», «Дефекти та контроль якості металовиробів», «Обробка металів тиском», «Основи технічної творчості» та інші. Станом на 2023 рік Чухліб В.Л. є автором понад 110 науково-методичних робіт, які опубліковані у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, а також 1 підручника з грифом Міністерства Освіти та Науки України та 4 патентів.

Comments are closed