До уваги студентів!
РОЗКЛАД   консультацій, додаткових занять та ліквідації академзаборгованостей на кафедрі обробки металів тиском у осінньому семестрі 2020/2021 навчального року.      Див. далі >>>

Програма навчання відповідає сучасним міжнародним стандартам вищої освіти і передбачає, поряд із глибокою фундаментальною й загально-технічною підготовкою:

 • посилену комп’ютерну підготовку
 • посилену економічну підготовку
 • розширену соціально-гуманітарну підготовку (психологія відносин у колективі, основи керування персоналом, етика ділових відносин, розвиток творчих здатностей, логіка та ін.).

Кафедра Обробка металів тиском проводить набір студентів також на заочну і скорочену форму навчання.

Починаючи з третього курсу, студенти мають можливість навчатися на військовій кафедрі з наступним присвоєнням звання молодший лейтенант запасу.

Закінчивши наш університет за фахом , Ви навчитесь:

 • конструювати штампи й прес-форми;
 • проектувати штампувальне обладнання, засоби механізації й автоматизації;
 • використати інформаційні технології й працювати на сучасних комп’ютерах,
 • розробляти власні прикладні програми;
 • досконало володіти сучасними пакетами САПР (системами автоматизованого проектування) для розробки технологічних процесів,
 • конструювання штампів та обладнання; керувати виробництвом на будь-якому рівні (від начальника ділянки, цеху, відділу, директора й таке інше).

Закінчивши наш університет за фахом , Ви зможете працювати :

 • на будь-якому заводі машинобудівного профілю,
 • у комерційних структурах (за фахом або за профілем, що пов’язаний з роботою на ПК)
 • на підприємствах діяльність яких пов’язана з пресуванням, будь-якого виду сировини (наприклад: заводи з виробництва рослинної олії і т.д.).

 на посаді:

 • інженера-дослідника,
 • інженера-проектувальника,
 • інженера-конструктора (зі штампів, обладнання, механізації),
 • інженера-технолога,
 • інженера з експлуатації й ремонту обладнання, майстра, начальника цеху, керівника підприємства.
Опубліковано в категорії: Без рубрики | Коментарі Вимкнено до