Абітурієнту


Галузь знань: “Механічна інженерія

Спеціальність: “Галузеве машинобудування”

Спеціалізація: Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні (на базі ОПП молодшого спеціаліста).

6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр. 

Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; на рівні спеціаліста: інженер з автоматизації виробничих процесів; на рівні магістра: професіонал з автоматизації виробничих процесів.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації; роботизовані комплекси і автоматичні лінії; управління технологічними та організаційними інноваціями; адаптивні системи управління і контролю; системи управління технологічною підготовкою виробництва; системи автоматизації підготовки управляючих програм; автоматизовані системи управління технологічними процесами; проектування верстатної електроавтоматики; програмне забезпечення комп’ютерних інтегрованих технологій; технічні засоби обробки текстової та графічної інформації.

Можливості працевлаштування. Випускники нашої кафедри працюють на посадах: інженер-електромеханік, інженер-конструктор, інженер-дослідник, програміст, оператор ЕОМ на підприємствах: Державне підприємство харківський машинобудівний завод “ФЕД”, Державне підприємство “Завод імені В.О. Малишева”, Державне підприємство завод “Електроважмаш”, Закрите акціонерне товариство “Запорізький оліяжиркомбінат”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Інститут УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ” в м.Харків та інші. Детальніше…


Галузь знань: “Механічна інженерія”

Спеціальність: “Прикладна механіка”

Спеціалізація: “Технології автоматизованого виробництва” (Підготовка випускників на основі повної загальної середньої освіти)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр,  магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

математичне моделювання технологічних систем; імітаційне моделювання виробничих систем; інтегровані виробничі системи; комп’ютерне забезпечення технологій; автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва; САПР технологічних систем; оптимізація технологічних систем механічної обробки; системи автоматизованої підготовки програм для верстатів з ЧПУ; гнучкі виробничі системи; фізико-хімічні методи обробки.

Можливості працевлаштування. Випускники нашої кафедри працюють на посадах: інженер-механік, інженер-технолог, інженер-дослідник на підприємствах: Державне підприємство харківський машинобудівний завод “ФЕД”, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, Товариство з обмеженою відповідальністю “Первомайський механічний завод”, Державне підприємство завод “Електроважмаш “, Державне підприємство” завод імені В. А. Малишева “, Філія Державного підприємства” завод імені В. А. Малишева “, Харківський агрегатний завод” і д ІНШІ. Детальніше…


Галузь знань: “Механічна інженерія”

Спеціальність: “Прикладна механіка”

Спеціалізація: “Металорізальні верстати та системи” (Підготовка випускників на основі молодшого спеціаліста);

6.050503 “Машинобудування”

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: інформаційні технології та комп’ютерна графіка в машинобудуванні; основи промислової архітектури та екологічності при проектуванні машинобудівних підприємств; автоматизовані верстатні системи та дизайн обладнання; проектування і дизайн технологічної оснастки; комп’ютерне проектування технологічних систем; основи ергономіки при проектуванні технологічних систем; автоматизація виробничих процесів; мехатроніка і компонетіка технологічного обладнання; динаміка і моделювання металорізального обладнання; маркетингові дослідження технологічного обладнання.

Можливості трудоустройства.Випускнікі нашої кафедри працюють на посадах: інженер-конструктор, інженер-механік, інженер-дослідник на підприємствах: Державне підприємство харківський машинобудівний завод “ФЕД”, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, Товариство з обмеженою відповідальністю “Первомайський механічний завод”, Державне підприємство завод “Електроважмаш”, Державне підприємство “завод імені В. А. Малишева”, Філія Державного підприємства “завод імені В. А. Малишева”, Х рьковскій агрегатний завод і інших. Детальніше…