Про кафедру


Кафедра заснована в 1934 р і входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту (ННІ МІТ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ “ХПІ”).

Завідувач кафедри:

д.т.н., проф. Пермяков Олександр Анатолійович

Історія Кафедри:

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» була створена в 1934 р. в результаті виділення її з кафедри «Холодна обробка металів», завідувачем якої був Резніков Н.І.
Завідувачем нової кафедри був призначений доцент Корольов Філіп Кузьмич – фахівець у галузі металорізальних верстатів, який на той час першим у ХММІ захистив кандидатську дисертацію. Він беззмінно керував колективом до кінця своїх днів – до 1966 року.

У жовтні-листопаді 1941 року кафедру разом з інститутом було евакуйовано в м.Красноуфімськ Свердловської області. Після повернення до м.Харків кафедри “Технологія машинобудування та металорізальні верстати” та “Теорія різання металів та ріжучі інструменти” були об’єднані. 1950 року стався поділ цих кафедр. Завідувачем кафедри “Технологія машинобудування та металорізальні верстати” був знову призначений доц. Корольов Ф.К., який з жовтня 1941 р. працював на евакуйованому на Урал Кіровоградському заводі як старший інженер, начальник бюро, заступник начальника технічного відділу заводу, а з лютого 1944 р. по березень 1947 р. працював у Челябінському механіко-машинобудівному інституті, очолюючи створену там кафедру верстатів.


31 жовтня 1949 року Корольов Ф.К. був призначений деканом машинобудівного факультету Харківського політехнічного інституту та очолював машинобудівний факультет протягом 11 років (1949 – 1960 рр.).

Під керівництвом Ф.К. Корольова успішно закінчили аспірантуру ряд молодих викладачів, виконано кілька важливих досліджень у галузі верстатобудування. За книгами та навчально-методичними посібниками, написаними Філіпом Кузьмичем (два спільно з асистентом Тимофеєвим Ю.В.), навчалися  покоління інженерів-машинобудівників.
З початку існування кафедра готувала спеціалістів лише за денною формою навчання. З 1953 р. кафедра розпочала підготовку фахівців та за вечірньою формою навчання. Для забезпечення максимально сприятливих умов навчання студентів вечірнього відділення у 1959 р. створюється філія кафедри при заводі ХТЗ, а у 1960 р. – на заводі “Серп та молот”.З 1965 р. розпочалася підготовка та випуск інженерів-електромеханіків за спеціальністю “Автоматизація та комплексна механізація машинобудування”.

 

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» (початок 60-х років).
Верхній ряд ліворуч праворуч: Савченко А., Ши Сюнь Мао, Сєров Б.С., Уляшевич В., Пестунов В.М.
Середній ряд: Коротченко Н.М., Лисак О.Г., Цимбал І.Л., Волошин О.М., Борисова І.Б., Гришко Я.А.
Нижній ряд: Іванов В.В., Богатирьов В.М., Корольов Ф.К., Воробйов С.А., Рябко Х.Г., Яковлєв М.І.
У розвиток кафедри зробили свій внесок виконувач обов’язків завідувача кафедри(1966–1967 р.р.) – Сєров Борис Сергійович 
завідувачі кафедри (1967–1973 р.р.)  – доцент Горбенко Віктор Лукич  завідувачі кафедри (1973-1984 рр.) – доцент Цимбал Іван Леонідович 
З 1984 р. підготовка фахівців зі спеціальності “Автоматизація та комплексна механізація машинобудування” передається новоствореній кафедрі під тією самою назвою.
У 1994 р. кафедри знову об’єднані в кафедру «Технологія машинобудування та металорізальні верстати».

З 1984 року до жовтня 2016 року кафедру очолював академік Академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор Тимофєєв Юрій Вікторович (1935-2016).

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» (1986р.).
Верхній ряд зліва направо: Демченко О.В., Могилевський О.В., Положій П.С., Кропалєв О.А., Хижняков О.Я.,
Гришко Я.А., Коротченко Н.М. Середній ряд: Фесенко А.В., Литвиненко С.І., Шелковий О.М., Тимофєєв Ю.В., Гаврильченко О.І., Сумченко Ю.О., Яковенко І.Е.
Нижній ряд: Сєров Б.С., Калнаус Л.С., Громов В.В., Сізікова Л.І., Рудько А.П.

 

З 2016 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор О.А.Пермяков. Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 17 осіб, в тому числі 9 професорів, 6 доцентів, 2 старших викладачів. Кафедра має необхідну матеріальну базу, що відповідає вимогам підготовки фахівців в галузі технології машинобудування та металорізальних верстатів.  Співпраця вищої школи і виробництва дозволяє відображати в навчальному процесі останні досягнення науки і техніки, розширювати і підвищувати практичні навички майбутніх інженерів. Підготовка випускників базується на основі поглибленого вивчення обчислювальної і мікропроцесорної техніки, програмування та математичного моделювання, методів оптимізації та оптимального управління складними технологічними системами і процесами, засобів автоматизації та автоматизованої підготовки виробництва. Основні галузі роботи випускників – машино-, верстато-, приладобудівні заводи, заводи загального машинобудування, проектні організації, науково-дослідні та академічні інститути машинобудування, які мають цехи металообробки і складання виробів, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, пов’язані з реалізацією технологічного обладнання.


Наукові напрямки

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

— Високоефективна технологія застосування змащувально-охолоджуючих технологічних засобів при абразивній обробці (керівник д.т.н. М.С.Степанов);

— Іноваційні технології високопродуктивної обробки циліндричних загартованих зубчастих коліс та рейок лезовим інструментом (керівник д.т.н. О.О.Клочко);

— Методологія технологічного проектування процесів відновлення деталей та реверсивний інжиніринг (керівник д.т.н. О.А.Пермяков);

— Проектування, оптимізація та дослідження типових та спеціалізованих компоновок металорізальних верстатів, що створюються за агрегатно-модульним принципом (керівники к.т.н. І.Е.Яковенко, к.т.н. О.В.Котляр);

— Створення та впровадження інноваційних технологій виготовлення крупногабаритних редукторів важкого машинобудування (керівники д.т.н. О.О.Клочко, д.т.н.О.А.Пермяков).

— Технологічне забезпечення, моделювання та оптимізація механічної обробки полімерних композиційних матеріалів (керівник д.т.н. Г.Л.Хавін);

— Технологічне забезпечення точності сполучення крупногабаритних евольвентних шліцьових з‘єднань при обробці деталей методом обкату (керівники д.т.н. О.О.Клочко, д.т.н. О.А.Пермяков);

— Технологічні основи проектування та компонетика металорізальних верстатів та систем агрегатно-модульної конструкції (керівник д.т.н. О.А.Пермяков);

— Технологія ремонту та відновлення великомодульних загартованих зубчастих коліс з використанням високошвидкісної лезової обробки (керівники д.т.н. М.І.Гасанов, д.т.н. О.О. Клочко);

— Фізико-технічні и механічні методи обробки матеріалів. Фізика поверхонь. Математичне моделювання та експериментальне дослідження швидкоплинних лазерних, ударних, мікрохвилевих та аеродинамічних процесів (керівники д.т.н. С.С.Добротворський, к.т.н. Є.В.Басова).

 


Випускаючі спеціaльності

  • 131 Прикладна механіка
  • 133 Галузеве машинобудування