Детальні відомості про спеціальності

Галузь знань: «Механічна інженерія»

Спеціальність: «Галузеве машинобудування»

Спеціалізація: Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні (на базі ОПП молодшого спеціаліста).

Вступні тести: тест за фахом

Сучасна АСУТП (автоматизована система управління технологічним процесом) являє собою багаторівневу людино-машинну систему управління. Диспетчер в багаторівневої автоматизованої паспортної системи управління технологічними процесами отримує інформацію з монітора ЕОМ або з електронної системи відображення інформації і впливає на об’єкти, що знаходяться від нього на значній відстані, за допомогою телекомунікаційних систем, контролерів, інтелектуальних виконавчих механізмів.

image010Одним із сучасних і швидкозростаючих напрямів прогресу є автоматизація та комп’ютеризація промислового виробництва. Основою технологічного переозброєння є використання спеціалізованих датчиків всілякого типу (тиску, температури, рівня, швидкості потоку, маси, ваги, хімічного складу, інших параметрів), що видають результати вимірювань у вигляді електричних сигналів, які можуть бути передані з тих чи інших систем зв’язку в керуючі промислові комп’ютери. В результаті аналізу отриманих параметрів спеціалізовані програмно-технічні комплекси можуть або видавати оператору візуалізацію технологічного процесу, або приймати заздалегідь запрограмовані рішення і втручатися в процес за допомогою пов’язаних з системою керуючих механізмів. Таким чином, промислові системи стають якісно іншими, більш керованими, стабільними, менш залежними від «людського фактора».

image012

Навчаючись за цією спеціальністю ви отримаєте кваліфікацію інженер-електромеханік (бакалавр, спеціаліст, магістр) і станете фахівцем в області створення (проектування, виготовлення) і експлуатації засобів автоматизації технологічних процесів в будь-яких галузях промисловості.

image011

Сучасна промисловість відрізняється високим рівнем автоматизації всіх виробничих процесів – процесу проектування машин, приладів і будь-яких виробів, процесів виготовлення деталей машин і процесів їх складання, процесів обробки інформації … При цьому широко використовується комп’ютерна техніка та сучасні інформаційні технології.

Вас навчать використовувати цю техніку і ці технології при проектуванні, виробництві та експлуатації сучасних автоматизованих систем керування технологічними процесами і виробництвом в промисловості. Для цього на кафедрі ТМС є достатня кількість сучасної комп’ютерної техніки та кваліфіковані викладачі – фахівці з її використанню.

Попит на фахівців з автоматизованих систем керування технологічними процесами і виробництвами постійно зростає в усіх галузях промисловості і не тільки в нашій країні.

image013


Галузь знань: «Механічна інженерія»

Спеціальність: «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технології автоматизованого виробництва» (Підготовка випускників на основі повної загальної середньої освіти)

Вступні тести: українська мова, математика,  фізика  (або іноземна мова).

image001

Технологія машинобудування кінця 20-го століття – це нерозривне і рівнозначне поєднання виробничих і інформаційних технологій. На сучасному етапі розвиток машинобудівних технологій визначається в першу чергу розвитком інформаційних технологій інжинірингу.

Інформаційні технології інжинірингу є ключовим напрямком для розвитку машинобудівних технологій. В останні роки 20-го століття з’явився новий апарат, який з успіхом застосовують в технології машинобудування. Він підставі на досягненнях нових інформаційних технологій. Це апарат методів штучного інтелекту, який дозволяє використовувати не тільки традиційні математичні моделі, але логічні, логіко – лінгвістичні моделі, для створення яких можливе використання природного технічної мови предметного фахівця. Це значно розширило коло завдань, які можуть бути формалізовані, а отже, забезпечені більшою мірою інструментарієм уявлення технологій, як наукових знань.

image006

Всі досягнення техніки, від задуму нових машин до їх якнайшвидшого втілення в металі, акумулюються в єдиній науці в технології. В даний час рівень добробуту і ролі будь-якої країни в світі, перш за все, визначається рівнем її технологічного розвитку. Стає очевидним, що лідируючої нацією XXI століття буде та, яка створить найбільш ефективну систему машинобудівного виробництва. Від майбутніх інженерів залежить доля нашої країни, вихід на передовій технологічний рівень, конкурентоспроможність вітчизняної техніки на світовому ринку.

Зараз докорінно змінився працю інженера-технолога на підприємстві. Поширення нових обробних центрів і автоматичних ліній, керованих від комп’ютера, поява систем автоматизованого проектування і управління виробництвом практично на всіх машинобудівних підприємствах призвело до того, що сучасний технолог – це інженер, який створює нову техніку, спираючись на фундаментальне технічну освіту і широко використовуючи комп’ютерні технології.

Технологія машинобудування – це високопродуктивні методи обробки, застосування нових високоефективних матеріалів, нові комп’ютерні технології. Підготовка інженерів за фахом 7.090202 «Технологія машинобудування» за спеціалізацією 7.090202-04 «Технологія автоматизованого виробництва» проводиться в лабораторіях і комп’ютерних класах кафедри. Ми навчає роботі в найсучасніших CAD / CAM / CAE-системах КОМПАС 3D, AutoCAD, T-FLEX. Випускники здатні вирішувати найскладніші інженерні завдання: створювати твердотільні моделі і збірки, розробляти робочі креслення виробів в режимі діалогу, оптимізувати технологічний процес, застосовуючи сучасні математичні методи і системи математичного моделювання, моделювання верстатної обробки і керуючих програм для верстатів з ЧПУ та інше.

image009

 

Молоді інженери, отримавши нашу освіту, швидко адаптуються до умов виробництва і стають провідними фахівцями, а студенти, що проявили себе в науково-дослідній сфері, продовжують навчання в аспірантурі.

 


Галузь знань: «Механічна інженерія»

Спеціальність: «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Металорізальні верстати та системи» (Підготовка випускників на основі молодшого спеціаліста)

Вступні тести: українська мова, математика,  фізика  (або іноземна мова).

image004

Естетичні якості формуються з перших стадій проектування, і краса машини не може бути створена за рахунок якихось додаткових елементів, що вводяться спеціально для краси – в цьому полягає основна відмінність між декоративним мистецтвом і промисловим дизайном. Вона визначається доцільністю машин, раціональністю та відповідністю її форми функціональному призначенню і естетичним вимогам. Під доцільністю машини мається на увазі її корисність на сучасному рівні розвитку суспільства; відповідність форми функціональним і естетичним вимогам – це максимальні зручності, безпеку і позитивні емоційні впливу на людину в процесі експлуатації; раціональність форми машини – це логічність конструкції, вдалі конструктивні рішення, прогресивність технології виготовлення і складання деталей і вузлів.

Красивими виглядають аеродинамічні форми сучасних повітряних лайнерів. Зовнішній вигляд роторів турбін наочно свідчить про можливість передачі великих зусиль і ця здатність підкреслена витонченістю їх форм. І в першому, і по-другому випадках краса форм заснована на строгому інженерному розрахунку. Форма ж, наприклад, ювелірних виробів, декоративної кераміки не обґрунтовується, а створюється художником.

image009 (1)Наша спеціалізація покликана випускати інженерів, які зможуть одночасно застосовувати сучасне програмне забезпечення, прийоми художнього оформлення виробів і строгий інженерний розрахунок при проектуванні сучасного автоматизованого технологічного обладнання. Під автоматизованим технологічним обладнанням слід розуміти металорізальні верстати та системи оснащені «електронними мізками» у вигляді бортових комп’ютерів. Сучасні тенденції розвитку машинобудування припускають, що воно повинно швидко адаптуватися до реалій ринку, а основною проблемою при такій постановці питання є переналагодження обладнання, яка вирішується за рахунок застосування ЕОМ на всіх стадіях підготовки виробництва.

Ми навчимо Вас володіти сучасними системами автоматизації конструкторських робіт: Компас 3D, T-Flex, AutoCAD, SolidWorks, які дозволяють вирішувати конструкторські та дизайнерські завдання.
Завжди знайдуть собі роботу фахівці з проектування, дизайну, виробництва, маркетингу, експлуатації та ремонту металообробного обладнання, так як це обладнання є і використовується у всіх галузях народного господарства.