Про кафедру


Кафедра заснована в 1934 р і входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Завідувач кафедри:

Пермяков Олександр Анатолійович

Історія Кафедри:

Першим завідувачем кафедри був доцент Ф. К. Корольов – великий фахівець в області металорізальних верстатів, який беззмінно керував колективом до 1966 року. У розвиток кафедри внесли свій вклад керували кафедрою доцент В.Л. Горбенко і до 1984 року – доцент І.Л. Цимбал. З 1984 по 2016 року кафедру очолював академік Академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор Ю.В. Тимофєєв. З 2016 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор А.А.Пермяков. Професорсько-викладацького складу кафедри складається з 18 осіб, в тому числі 10 професорів, 6 доцентів, 2 старших викладачів. Кафедра має матеріальну базу і забезпечена  металообробним обладнанням і пристосуваннями, що відповідають вимогам підготовки молодих фахівців.  Співпраця вищої школи і виробництва дозволяє відображати в навчальному процесі останні досягнення науки і техніки, розширювати і підвищувати практичні навички майбутніх інженерів. Підготовка випускників базується на основі поглибленого вивчення обчислювальної і мікропроцесорної техніки, програмування та математичного моделювання, методів оптимізації та оптимального управління складними технологічними системами і процесами, засобів автоматизації та автоматизованої підготовки виробництва. Основні галузі роботи випускників – машино-, верстато-, приладобудівні заводи, заводи загального машинобудування, проектні організації, науково-дослідні та академічні інститути машинобудування, мають цехи металообробки і збірки, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, пов’язані з реалізацією технологічного обладнання.


Наукові напрямки

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

– Технологічні основи проектування і компонетіка агрегатних верстатів (керівник д.т.н. А.А. Пермяков);

– Технологічне забезпечення, моделювання та оптимізація механічної обробки полімерних композиційних матеріалів (керівник д.т.н. Г.Л. Хавін);

– Підвищення ефективності фінішної обробки (керівник д.т.н. Ю.А. Сизий);

-Оптимізація організаційно-технічних і технологічних компонувань систем механоскладального виробництва на основі імітаційного моделювання (керівник д.т.н. А.Н. Шовковою);

– Математичне моделювання швидкоплинних фізичних процесів при ударному, лазерному і імпульсному аеродинамічному впливах (керівник д.т.н. С.С. Добротвірської);

– Проектування, оптимізація і моделювання теплових пунктів систем централізованого теплопостачання та кондиціонування, оцінка енергоефективності промислових установок, обґрунтування та впровадження енергозберігаючих заходів у промисловості та комунальному господарстві (керівник д.т.н. Г.Л. Хавін);

– Технологічне забезпечення продуктивності, точності та параметрів якості поверхневого шару загартованих крупномодульних зубчастих коліс (керівник д.т.н. А.А. Клочко);

– Зубчасті циліндричні передачі з ефектом неньютонівської стану робочої рідини, некратними зубчастого зачеплення, спреєрного гарт зубів замість ТВЧ, робочі масла з ефектом виборчого перенесення (керівник д.т.н. А.А. Клочко).


Випусаючі спеціaльності

  • 131 Прикладна механіка
  • 133 Галузеве машинобудування