Персонал кафедри

 

 p029_1_1 Перерва Петро Григорович

завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук


Petro.Pererva@khpi.edu.ua

Matrosov+ Матросов Олександр Дмитрович
професор, кандидат економічних наук, почесний член кафедри
 
Oleksandr.Matrosov@khpi.edu.ua
p003_4_13_01 Кучинський Володимир Анатолійович
доцент, кандидат економічних наук, перший заступник завідувача кафедри
ORCID
Volodymyr.Kuchynskyi@khpi.edu.ua
p003_4_06_01 Погорєлова Тетяна Олексіївна
доцент, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи  
навчально-методичні матеріали
ORCID
Tetiana.Pohorielova@khpi.edu.ua
Маслак Марія Володимирівна
доцент, кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
ORCID
Mariya.Maslak@khpi.edu.ua
Cherepanova+ Черепанова Вікторія Олександрівна
професор, кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри з методичної роботи
ORCID
Viktoriia.Cherepanova@khpi.edu.ua
p003_4_10_01 Савченко Ольга Ігорівна
професор, кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри  з міжнародної діяльності

перелік наукових робіт

 ORCID
olga.savchenko@khpi.edu.ua

kobeleva Кобєлєва Тетяна Олександрівна
професор, доктор економічних наук, заступник завідувача кафедри  з виховної роботи
 ORCID
Tetiana.Kobielieva@khpi.edu.ua
Греращенко+ Новік Ірина Олексіївна
доцент, кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи      
навчально-методичні матеріали
ORCID
Iryna.Novik@khpi.edu.ua
Djuzhev_Viktor Дюжев Віктор Геннадійович
професор, доктор економічних наук

ORCID
Viktor.Dyuzhev@khpi.edu.ua
Ілляшенко Сергій Миколайович

професор, доктор економічних наук

 ORCID

Sergii.Illiashenko@khpi.edu.ua

Мехович Сергій Анатолійович

професор, доктор економічних наук

 ORCID

Serhii.Mekhovych@khpi.edu.ua

p003_4_15_01 Посохов Ігор Михайлович
професор, доктор економічних наук

перелік наукових робіт

 ORCID
Igor.Posokhov@khpi.edu.ua

 

Долина Ірина Володимирівна
професор, кандидат економічних наук

ORCID
Iryna.Dolyna@khpi.edu.ua
p003_4_12_01 Косенко Андрій Васильович
професор, кандидат економічних наук
ORCID
Andriy.Kosenko@khpi.edu.ua
Матросова Вікторія Олександрівна
професор, кандидат економічних наук

перелік наукових робіт

 ORCID
Viktoria.Matrosova@khpi.edu.ua

Фото конкурсанта Погорєлова СМ Погорєлов Сергій Миколайович
професор, кандидат економічних наук

перелік наукових робіт

 ORCID
Serhii.Pohorielov@khpi.edu.ua

 

p003_4_32_01 Глізнуца Марина Юріївна
доцент, кандидат економічних наук
ORCID
Maryna.Gliznutsa@khpi.edu.ua
гучан Гуцан Олександр Миколайович
доцент, кандидат економічних наук

ORCID
oleksandr.gutsan@khpi.edu.ua
p003_4_17_01 Крамской Дмитро Юрійович
доцент, кандидат економічних наук, науковий керівник навчальної лабораторії ОТ
ORCID
Dmytro.Kramskoi@khpi.edu.ua
Кучіна Світлана Едуардівна

доцент, кандидат економічних наук

 ORCID

Svitlana.Kuchina@khpi.edu.ua

Майстро Руслана Григорівна

доцент, кандидат економічних наук

 ORCID

Ruslana.Maistro@khpi.edu.ua

pober+ Побережний Роман Олегович
доцент, кандидат економічних наук
ORCID
Roman.Poberezhnyi@khpi.edu.ua
Проскурня Олена Михайлівна Проскурня Олена Михайлівна
доцент, кандидат технічних наук

перелік наукових робіт

Навчально-методичні матеріали


 ORCID
Olena.Proskurnia@khpi.edu.ua

p003_4_07_01 Синіговець Ольга Миколаївна
доцент, кандидат економічних наук
 ORCID
Olga.Synigovets@khpi.edu.ua
вручення портрет Сусліков Станіслав В’ячеславович
доцент, кандидат економічних наук

перелік наукових робіт

 ORCID
Stanislav.Suslikov@khpi.edu.ua

Верютіна Вікторія Юріївна
старший викладач
 ORCID

Viktoriya.Veryutina@khpi.edu.ua
Гаврись Ольга Олександрівна

старший викладач

 ORCID

 Olha.Havrys@khpi.edu.ua

 

p003_4_02_01 Дьякова Наталія Миколаївна
старший викладач
 ORCID
Nataliya.Dyakova@khpi.edu.ua
Линник Олена Іванівна

старший викладач, кандидат економічних наук

 ORCID

Olena.Lynnyk@khpi.edu.ua

Колісник Марія Едуардівна

старший викладач

 ORCID

Mariia.Kolisnyk@khpi.edu.ua

 

p003_4_27_01 Колотюк Олена Іванівна
асистент кафедри
 ORCID
elena.kolotiuk@khpi.edu.ua
Марчук Леся Сергіївна

асистент кафедри

 ORCID

Lesia.Marchuk@emmb.khpi.edu.ua

 

p003_4_28_01 Передрій Андреа Елізабет Юріївна
асистент кафедри
 ORCID
Andrea.Peredrii@khpi.edu.ua
Ходирєва Оксана Олегівна

асистент кафедри

 ORCID

Oksana.Khodyrieva@khpi.edu.ua

p004_4_00_01  

Сапронов Олександр Васильович
провідний інженер

 

Круглов Олександр Анатолійович
завідувач навчальної лабораторії ОТ
Oleksandr.Kruglov@khpi.edu.ua

Локтіонова Тетяна Петрівна
завідувач навчальної бібліотеки, інженер 1-ї категорії


Вістник НТУ ХПІ


Tetiana.Loktionova@khpi.edu.ua

 

Побережна Катерина Вікторівна
асистент
 ORCID
Kateryna.Poberezhna@khpi.edu.ua

 

Солодовнікова Тетяна Володимирівна
інженер 1-ї категорії
Tetiana.Solodovnikova@khpi.edu.ua

 

Гонкіна Світлана Олексіївна
інженер 1-ї категорії
Svitlana.Gonkina@khpi.edu.ua

 

Величко Тетяна Костянтинівна
інженер 1-ї категорії
Tetiana.Velychko@khpi.edu.ua

 

Вегеріна Ірина Петрівна
інженерпрограміст 1-ї категорії
irina.vegerina@khpi.edu.ua