ОП Комп’ютерні науки (Бакалавр)

Силабуси дисциплін

Освітня програма: “Комп’ютерні науки”

Нормативні освітні компоненти 

СП 1 – Вступ до комп’ютерних наук. Ознайомча практика
СП 2 – Основи програмування
СП 3 – Дискретна математика
СП 4 – Теорія ймовірностей та математична статистика
СП 5 – Архітектура комп’ютера та низькорівневе програмування
СП 6 – Алгоритми та структури даних
СП 7 – Основи управління проєктами
СП 8 – Об’єктно-орієнтоване програмування
СП 9 – Основи web-технологій
СП 10 – Кросплатформне програмування
СП 11 – Основи теорії систем і системного аналізу
СП 12 – Методи та засоби обчислювальної математики
СП 13 – Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень
СП 14 – Організація баз даних
СП 15 – Основи штучного інтелекту
СП 16 – Основи економіки та економетрії
СП 17 – Операційні системи та системне програмування
СП 18 – Комп’ютерні системи, мережі та комунікації
СП 19 – Комп’ютерне моделювання процесів і систем
СП 20 – Захист інформації та кібербезпека
СП 21 – Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні обчислення
СП 22 – Основи розподілених та паралельних обчислень

Вибіркові освітні компоненти

Профільований пакет 03 - Інженерія даних та знань

ВП3.1 – Цифрова схемотехніка та архітектура обчислювальних систем
ВП3.2 – Методи та засоби аналізу даних
ВП3.3 – Комп’ютерна графіка та 3D моделювання
ВП3.4 – Аналіз та проєктування алгоритмів
ВП3.5 – Технології та засоби великих даних
ВП3.6 – Основи візуалізації даних
ВП3.7 – Інженерія знання-орієнтованих систем
ВП3.8 – Основи програмної інженерії

Профільований пакет 04 - Інтелектуальна власність у програмній і комп`ютерній інженерії

ВП4.1 – Основи інтелектуальної власності
ВП4.2 – Авторське право та суміжні права
ВП4.3 – Інтелектуальна власність в цифровому суспільстві
ВП4.4 – Комерційна таємниця в програмній та комп’ютерній інженерії
ВП4.5 – Патентна інформація, документація та хмарні ресурси
ВП4.6 – Інформаційна аналітика цифровихінновацій
ВП4.7 – Комерціалізація цифрових стартапів
ВП4.8 – Засоби індивідуалізації та основи бренд-менеджменту

Профільований пакет 05 - Штучний інтелект і машинне навчання

ВП5.1 – Прикладний комп’ютерний зір
ВП5.2 – Основи схемотехніки та технології інтернету речей
ВП5.3 – Штучні нейронні мережі
ВП5.4 – Аналіз та моделювання послідовнісних машин
ВП5.5 – Технології та засоби машинного навчання
ВП5.6 – Інженерія глибинного навчання
ВП5.7 – Технології вбудованого штучного інтелекту
ВП5.8 – Управління розробкою та якістю програмного забезпечення