Розклад вступних іспитів в аспірантуру по спеціальності

Автоматики та приладобудування
Автоматики та управління в технічних системах
Інформаційно-вимірювальні технології і системи
Теоретичні основи електротехніки  141 08.09, 10:25, 201 ЕК, (консультація 07.09, 10:25, ЕК)
Радіоелектроніка 104 08.09, 10:00, каф.,ауд.30
Бізнесу та фінансів
Менеджмент та оподаткування 073 07.09, 14:30, 401 У-5
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 072, 076 08.09, 10:00, 204 У-5
(консультація 07.09, 10:00, 204 У-5)
Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
Міжкультурна комунікація та іноземна мова 054 08.09, 14:00, каф,(консультація 07.09, 14:00, каф.)
Економічний
Організація виробництва і управління персоналом 051 08.09, каф.
Загальна економічна теорія
Економіка та маркетинг 051, 075 08.09, 12:00, 902 У-1,(консультація 07.09, 12:00, 902 У-1)
Економічний аналіз і облік
Електроенергетичний
Автоматизація та кібербезпека енергосистем
Електричні станції 141 08.09, 10:00, 310 ЕК.
(консультація 07.09, 10:00, 310 ЕК)
Передача електроенергії 141 08.09, 10:00, каф.
Електроізоляційна та кабельна техніка
Електромашинобудівний
Електричні машини
Електричні апарати 141 08.09, 14:30, 215 ЕК.
Промислова і біомедична електроніка 141 08.09, 10:30, каф. (консультація 06.09, 16:30, каф.)
152 08.09, каф.
Автоматизовані електромеханічні системи 141 08.09, каф.
Загальна електротехніка
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
Енергомашинобудівний
Турбінобудування 144 204 У-5
Парогенераторобудування 143 08.09, 12:35, каф.ауд.11
Теплотехніка та енергоефективні технології
Гідравлічні машини
Інженерно-фізичний
Динаміка та міцність машин
Комп’ютерне моделювання процесів та систем 113 08.09, 12:00, каф.
Теоретична механіка
Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів
Соціально-гуманітарних технологій
Філософія 033 07.09,  каф.
Педагогіка та психологія управляння соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна 011 08.09, 11:00, каф.
Інтелектуальні комп’ютерні системи
Соціологія та політологія
Інтегровані технології та хімічна техніка
Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу 151 08.09, 10:00, каф.ауд.27
(консультація 07.09, 10:00, каф.ауд.34)
Хімічна технологія та промислова екологія 101 08.09, 10:00, каф.
Технології пластичних мас і біологічно активних полімерів 161 08.09, 10:00, каф.
Інтегровані технології, процеси і апарати 161 08.09, 10:00, 3ЛК, ауд.17.
Комп’ютерних наук і програмної інженерії
Програмна інженерія і інформаційні технології управління 122 08.09, 10:30, каф.ПІІТУ
(консультація 07.09, 12:35, каф.ПІІТУ)
Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології 151 08.09, 14:00, каф.
Стратегічне управління
Комп’ютерна математика і аналіз даних
Комп’ютерних та інформаційних технологій
Системи інформації
Обчислювальна техніка та програмування 123 08.09, 08:30, 308 ВК
(консультація 07.09, 10:00, 308 ВК)
Інформатики та інтелектуальної власності
Мультимедійних, інформаційних технологій і систем
Комп’ютерний моніторинг і логістика
Машинобудівний
Технологія машинобудування та металорізальні верстати 131 08.09,  каф.
Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф. Семка 131 08.09, 12:00, каф.
Підйомно-транспортні машини і обладнання
Деталі машин та мехатронні системи 131 08.09, 12:00, каф. (консультація 07.09, 13:00, каф.)
Механіко-технологічний
Ливарне виробництво 136 08.09, 10:00, 1304 У-1
Матеріалознавства 132 08.09, 10:00, каф.
(консультація 07.09, 10:00, каф.)
Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка 122 08.09, 14:00, 601 У-1.
(консультація 07.09, 10:00, 601 У-1)
Зварювання
Технології неорганічних речовин
Хімічна технологія неорганічних речовин каталізу і екології
Технічна електрохімія 161 08.09, 10:00, каф.
Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Загальна та неорганічна хімія
Технології органічних речовин
Органічний синтез та нанотехнології
Технології жирів і продуктів бродіння 181 08.09, 10:00, каф.
Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів
Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія 162 08.09, 10:25, каф.
Фізична хімія
Видобування нафти, газу та конденсату 185 08.09, 10:00, 46 У-4. (консультація 07.09, 10:00, 46 У-4)
Технологія переробки нафти, газу та твердого палива 161 08.09, 10:25, каф.
Транспортного машинобудування
Автомобіле- і тракторобудування  133 08.09, каф.
Двигуни внутрішнього згоряння
Інформаційні технології  і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова 255 07.09, 14:00, каф.
Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин 133 08.09, 09:00, каф.
131 08.09, 12:00, каф.
255 08.09, 09:00, каф.
Фізико-технічний
Фізика металів і напівпровідників 105 08.09, 10:00, каф.
(консультація 07.09, 15:00, каф.)
Інженерна електрофізика 141 08.09, 10:30, каф.
(консультація 07.09, 16:30, каф.)
Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики 105 08.09,  каф.