Історія нашого відділу

n18(11)(30)

Інститут аспірантури в навчальних закладах УРСР був створений в 1922 відповідно до “Положення про порядок підготовки наукових працівників при вузах і науково-дослідних інститутах”. Даний документ поклав початок системі підготовки кадрів для задоволення потреб народного господарства та культури у працівниках вищої кваліфікації, а ВУЗ – викладацьким складом. У 1922 був відкритий відділ аспірантури і в Харківському Технологічному інституті.

В Харківському Технологічному інституті (раніше практичний технологічний інститут) підготовка науково-педагогічних кадрів велася з дня заснування інституту. Науково-дослідна робота проводилася вузівськими кафедрами, які очолювали видатні вчені, професори – визнані дослідники у певній галузі знань. Наприклад, серед вихованців видатного вченого, професора О.П. Лідова випускник ХТІ 1898 року Фокін С.О. – відомий вчений, професор, продовжив дослідну діяльність в області жирів. Викладав в Київському політехнічному інституті. Керував будівництвом пешої в Росії промислової установки для гідрогенізації масел.

На час организації аспірантури в Харківському Технологічному інституті налічувалось 5 аспірантів, зарахованих за попередніми, дорадянськими положеннями. У 1922 поці було прийнято ще 14 аспірантов, серед них В.М. Кияниця, С. Аронович, В. Майзель, Ф.А. Жмарев, О.О. Беліков та ін. У 1923 році в аспіранти було затверджено ще 6 чоловік: на кафедрі сільськогосподарських машин – О.Д. Брускін та В. Кастерін, на хімічних кафедрах – Г.Л. Юхновський, Л.М. Майер, М.І. Некрич.

Серед випускників аспірантури варто відзначиити Юхновського Григорія Лазаревича – відомого вченого-хіміка, організатора та першого завідуючого кафедрою хімічной технології лаків, фарб та лакофарбних виробів, професора, заступника директора ХТІ (1937 -1939); Брускіна Олександра Давидовича – першого головного інженера Харківського тракторного заводу, директора Челябінського тракторного заводу, наркома важкої промисловості СРСР; Підгороного А.М., професора, заступника першого директора Харківського інституту машинобудування, Окомбі Саіс Андре, к.т.н., професора, міністра науки та освіти Республіки Конго, Арус Мохаммед Хабіб, д.т.н., професора університету Латтакії (Сирія), директора нафтопереробного заводу та ін.
Аспірантура НТУ «ХПІ» здійснює підготовку аспірантів з інженерних напрямків практично по всьому спектру спеціальностей машино- та приладобудівних галузей народного господарства, а також з біологічних, економічних, педагогічних, військових спеціальностей.

Наукове керівництво аспірантами здійснює більше 160 докторів наук, професорів та більше 300 кандидатів наук, доцентів.
Підготовка аспірантів ведеться на всіх факультетах університету. Іноземні громадяни також мають можливість навчатися в аспірантурі та докторантурі університету. За останній час в аспірантурі університету навчаються іноземні аспіранти з Ливану, Китаю, Іраку, В’єтнаму, Нугерії, Сирії, Тунісу, Єгипту, Кувейту та ін.

Починаючи з 1950 року більш ніж 4000 осіб захистили кандидатські дисертації та 420 – докторські. Таким чином, є очевидним суттєвий внесок аспірантури НТУ «ХПІ» у становленння та розвиток науково-промислового потенціалу нашої країни, у виховання науково-технічної інтелігенції, підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для народного господарства та, зокрема, викладачів вищої школи.