Вартість навчання в аспірантурі. Контракт

Вартість навчання на контрактній формі в аспірантурі на 2024-2025 навчальний рік:*

 • Очна форма – 31 141 грн.
 • Заочна форма – 30 156 грн.

* відповідно до Наказу НТУ “ХПІ” №138 ОД від 17 квітня 2024р.

Архів 2023

Вартість навчання на контрактній формі в аспірантурі на 2023-2024 навчальний рік:*

 • Очна форма – 28794 грн.
 • Заочна форма – 27481 грн.

* відповідно до Наказу НТУ “ХПІ” №101 ОД від 31 березня 2023р.

Бланк договору:
очна форма
заочна форма
зразок заповнення

Для заключення контракту про навчання необхідно:

 • заповнити бланк контракту (друкується на одному аркуші, з двох сторін) в 2-х примірниках ;
 • надіслати  на електронну адресу vstup.phd.khpi@gmail.com для перевірки
 • надіслати на поштову адресу: 61002, м.Харків, вул.Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», відділ аспірантури. Або занести у відділ аспірантури: Головний (Ректорський) корпус, 2-й поверх, кімната 21. 
 • оплату вартості навчання необхідно провести  за вказаними реквізитами:

Банк отримувача: ДКСУ
Р/р  UA168201720313291001201004225
код отримувача:   02071180
Отримувач: НТУ «ХПІ»
В призначенні платежу – обов’язково вказати П.І.Б аспіранта

 • Надіслати чек про оплату на адресу vstup.phd.khpi@gmail.com

“Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цього Порядку, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.”
“Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.
Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.”
“У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.”
“Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.”**
** наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 р. № 276 «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році».

Архів 2022

Вартість навчання* на контрактній формі в аспірантурі на 2022-2023 навчальний рік:

 • Очна форма – 28794 грн.
 • Заочна форма – 27481 грн.

Договір (контракт) укладається у відділі аспірантури після успішного складання вступних випробувань.

* відповідно до Наказу НТУ “ХПІ” №136 ОД від 04 травня 2022р.


Бланк договору:
очна форма
заочна форма
Для заключення контракту про навчання необхідно:

 • заповнити бланк контракту (друкується на одному аркуші, з двох сторін) в 2-х примірниках ;
 • надіслати на поштову адресу: 61002, м.Харків, вул.Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», відділ аспірантури. Або занести у відділ аспірантури: Головний (Ректорський) корпус, 2-й поверх, кімната 21, див. графік роботи. А також  надіслати  до  25 вересня на електронну адресу vstup.phd.khpi@gmail.com
 • оплату вартості навчання необхідно провести до 10 жовтня за вказаними реквізитами:

Банк отримувача: ДКСУ
Р/р  UA168201720313291001201004225
код отримувача:   02071180
Отримувач: НТУ «ХПІ»
В призначенні платежу – обов’язково вказати П.І.Б аспіранта

 • Надіслати чек про оплату на адресу ninakostenko2603@gmail.com
Архів 2021

Вартість навчання* на контрактній формі в аспірантурі на 2021-2022 навчальний рік:

 • Очна форма – 28794 грн.
 • Заочна форма – 27481 грн.

Договір (контракт) укладається у відділі аспірантури після успішного складання вступних випробувань.

*  відповідно до Наказу НТУ “ХПІ” №879 С від 24 червня 2021р. 

Архів 2020

Вартість навчання* на контрактній формі в аспірантурі на 2020-2021 навчальний рік:

 • Очна форма – 23355 грн.
 • Заочна форма – 21776 грн.

Договір (контракт) укладається у відділі аспірантури після успішного складання вступних випробувань.

*  відповідно до Наказу НТУ “ХПІ” №232 ОД від 28 травня 2020р. 

Архів 2019

Вартість навчання* на контрактній формі в аспірантурі на 2019-2020 навчальний рік:

 • Очна форма – 19168 грн.
 • Заочна форма – 17492 грн.

Договір (контракт) укладається у відділі аспірантури після успішного складання вступних випробувань.

Оплату першого року навчання необхідно здійснити до 24 вересня 2019 року.

*  відповідно до Наказу НТУ “ХПІ” №229 ОД від 24 квітня 2019р.