Освітньо-наукові програми

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 37-ми освітньо-науковими програмами.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний: виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, захистити дисертацію.

Назва освітньо-наукової програми Гарант 
П.І.Б. Науковий ступінь, вчене звання Посада
Освітні, педагогічні науки download_7832 ІГНАТЮК Ольга Анатоліївна Д.пед.н., проф. Професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Історія науки та українознавство download_7832 ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна д.істор.н., проф. Завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки
Філософія download_7832 ТАРАРОЄВ Яків Володимирович Д.філос.н, проф. Завідувач кафедри філософії
Економіка download_7832 ПЕРЕРВА Петро Григорович Д.е.н., проф. Завідувач кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносин
Психологія download_7832 ПІДБУЦЬКА Ніна Вікторівна Д.психол.н., проф. Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Соціологія download_7832 ГОРОШКО Олена Ігорівна Д.соц.н., проф. Професор кафедри соціології і публічного управління
Фінанси, банківська справа та страхування download_7832 МІЩЕНКО Володимир Акимович Д.е.н., проф. Професор кафедри обліку та фінансів
Менеджмент download_7832 КРАСНОКУТСЬКА Наталія Станіславівна Д.е.н., проф. Директор ННІ ЕММБ
Маркетинг download_7832 РАЙКО Діана Валеріївна Д.е.н., проф. Завідувач кафедри маркетингу
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832 СЕРГІЄНКО Олена Андріанівна Д.е.н., проф. Професор кафедри підприємництва, торгівлі і логістики
Екологія download_7832 ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович К.т.н., доц. Завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології
Фізика і астрономія download_7832 ДЗЮБАНОВ Дмитро Анатолійович К.ф-м.н., с.н.с. Професор кафедри радіоелектроніки
Прикладна фізика та наноматеріали download_7832 СТАРІКОВ Вадим Володимирович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри кафедри технічної кріофізики
Прикладна математика download_7832 БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Васильович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем
Комп’ютерні науки download_7832 ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович
Д.т.н., проф. Директор ННІ КНІТ
Комп’ютерна інженерія download_7832 ЛЕОНОВ Сергій Юрійович Д.т.н., проф. Професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування
Кібербезпека download_7832 МІЛОВ Олександр Володимирович Д.т.н., проф. Професор кафедри кібербезпеки
Прикладна механіка download_7832 ПЕРМЯКОВ Олександр Анатолійович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
Матеріалознавство download_7832 ДМИТРИК Віталій Володимирович Д.т.н., проф. Професор кафедри зварювання
Галузеве машинобудування download_7832 РЕБРОВ Олексій Юрійович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри автомобіле- і тракторобудування
Металургія download_7832 АКІМОВ Олег Вікторович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри ливарного виробництва
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832 СЕРЕДА Олександр Григорович Д.т.н., проф. Професор кафедри електричних апаратів
Енергетичне машинобудування download_7832 УСАТИЙ Олександр Павлович Д.т.н., с.н.с. Завідувач кафедри турбінобудування
Атомна енергетика download_7832 ЄФІМОВ Олександр В’ячеславович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри парогенераторобудування
Теплоенергетика download_7832 ГАНЖА Антон Миколайович Д.т.н., проф. Професор кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832 КАЧАНОВ Петро Олексійович Д.т.н., проф. Прфесор кафедри автоматики та управління в технічних системах
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка download_7832 download_7832 ГРИГОРЕНКО Ігор Володимирович К.т.н., проф. Професор кафедри інформаційно-вимірювальні технології і системи
Хімічні технології та інженерія download_7832 ШТЕФАН Вікторія Володимирівна Д.т.н., доц. Завідувач кафедри технічної електрохімії
Біотехнології та біоінженерія download_7832 КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ Юрій Михайлович Д.фарм.н., проф. Професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
Електроніка download_7832 ЗАМАРУЄВ Володимир Васильович К.т.н., доц. Професор кафедри промислової і біомедичної електроніки
Телекомунікації та радіотехніка download_7832 ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри систем інформації
Інформаційно-вимірювальні технології download_7832 ЧУНІХІНА Тетяна Віталіївна К.т.н., доц. Професор кафедри інформаційно-вимірювальні технології і системи
Харчові технології download_7832 НЕКРАСОВ Павло Олександрович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри технології жирів та продуктів бродіння
Нафтогазова інженерія та технології download_7832 ФИК Михайло Ілліч Д.т.н., доц.  Професор кафедри видобування нафти, газу та конденсату
Озброєння та військова техніка download_7832 ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович Д.т.н., проф. Професор кафедри інформаційних технологій і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова
Автомобільний транспорт download_7832 САМОРОДОВ Вадим Борисович Д.т.н., проф.  Професор кафедри автомобіле- та тракторобудування
Публічна політка та управління соціально-економічними змінами download_7832 МОРОЗ Володимир Михайлович Д.держ.упр., проф.  Завідуючий кафедри соціології і публічного управління
Архів освітньо-наукових програм
Освітні, педагогічні науки (2016) download_7832
Освітні, педагогічні науки (2017) download_7832
Освітні, педагогічні науки (2019) download_7832
Освітні, педагогічні науки (2021) download_7832
Освітні, педагогічні науки (2021) download_7832
Освітні, педагогічні науки (2023) download_7832
Історія науки та українознавство (2020) download_7832
Історія науки та українознавство (2021) download_7832
Філософія (2016) download_7832
Філософія (2018) download_7832
Філософія (2019) download_7832
Філософія (2021) download_7832
Філософія (2023) download_7832
Економіка (2016) download_7832
Економіка (2019) download_7832
Соціологія (2016) download_7832
Психологія (2021) download_7832
Соціологія (2017) download_7832
Соціологія (2021) download_7832
Фінанси, банківська справа та страхування (2016) download_7832
Менеджмент (2016) download_7832
Менеджмент (2018) download_7832
Менеджмент (2019) download_7832
Маркетинг (2016) download_7832
Маркетинг (2019) download_7832
Маркетинг (2021) download_7832
Маркетинг (2022) download_7832
Маркетинг (2023) download_7832
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016) download_7832
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2021) download_7832
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (27.05.2022) download_7832
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (23.09.2022) download_7832
Екологія (2016) download_7832
Екологія (2019) download_7832
Екологія (2021) download_7832
Фізика та астрономія (2016) download_7832
Фізика та астрономія (2019) download_7832
Фізика та астрономія (2021) download_7832
Прикладна фізика та наноматеріали (2016) download_7832
Прикладна фізика та наноматеріали (2017) download_7832
Прикладна фізика та наноматеріали (2019) download_7832
Прикладна математика (2016) download_7832
Прикладна математика (2017) download_7832
Прикладна математика (2019) download_7832
Комп’ютерні науки (2016) download_7832
Комп’ютерні науки (2017) download_7832
Комп’ютерні науки (2019) download_7832
Комп’ютерна інженерія (2016) download_7832
Комп’ютерна інженерія (2019) download_7832
Кіберербезпека (2022) download_7832
Прикладна механіка (2016) download_7832
Прикладна механіка (2017) download_7832
Прикладна механіка (2019) download_7832
Матеріалознавство (2016) download_7832
Матеріалознавство (2019) download_7832
Галузеве машинобудування (2016) download_7832
Галузеве машинобудування (2019) download_7832
Металургія (2016) download_7832
Металургія (2019) download_7832
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2016) download_7832
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2019) download_7832
Енергетичне машинобудування (2016) download_7832
Енергетичне машинобудування (2019) download_7832
Енергетичне машинобудування (2021) download_7832
Атомна енергетика (2016) download_7832
Атомна енергетика (2019) download_7832
Теплоенергетика (2016) download_7832
Теплоенергетика (2019) download_7832
Теплоенергетика (2021) download_7832
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2016) download_7832
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2019) download_7832
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2016) download_7832
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2019) download_7832
Хімічні технології та інженерія (2016) download_7832
Хімічні технології та інженерія (2017) download_7832
Хімічні технології та інженерія (2019) download_7832
Біотехнології та біоінженерія download_7832
Електроніка (2016)download_7832
Електроніка (2021) download_7832
Телекомунікації та радіотехніка (2016)download_7832
Телекомунікації та радіотехніка (2021)download_7832
Харчові технології (2016) download_7832
Нафтогазова інженерія та технології (2016) download_7832
Нафтогазова інженерія та технології (2019) download_7832
Нафтогазова інженерія та технології (2021) download_7832
Озброєння та військова техніка (2016) download_7832
Озброєння та військова техніка (2019) download_7832
Автомобільний транспорт (2016) download_7832
Автомобільний транспорт (2019) download_7832

Накази про затвердження гарантів:
№ 293 ОД від 24.06.2016р. download_7832
№ 380 ОД від 01.09.2016р. download_7832
№ 471 ОД від 11.10.2016р. download_7832
№ 280 ОД від 24.05.2018р. download_7832
№ 81 ОД від 12.02.2020р. download_7832
№ 141 ОД від 03.03.2020р. download_7832
№ 131 ОД від 23.03.2021р. download_7832
№ 213 ОД від 12.05.2021р. download_7832
№ 214 ОД від 12.05.2021р. download_7832
№ 416 ОД від 22.09.2021р. download_7832
№ 601 ОД від 24.12.2021р. download_7832
№ 138 ОД від 06.05.2022р. download_7832
№ 88 ОД від 27.03.2023р. download_7832
№ 264 ОД від 30.08.2023р. download_7832
№ 353 ОД від 06.10.2023р. download_7832
№ 425 ОД від 13.11.2023р. download_7832
№ 437 ОД від 21.11.2023р. download_7832