Документи для вступу до докторантури

Вступники до докторантури подають наступні документи:

 • заяву  про участь у конкурсному відборі до НТУ «ХПІ»;
  – на бюджетні місця або контракт download_7832
  – лише на контракт download_7832;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь;
 • розгорнута пропозиція *;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НТУ «ХПІ», із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури download_7832;
 • витяг із засідання кафедри та вченої ради інституту про рекомендацію про вступ до докторантури;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів download_7832;
 • особовий листок download_7832;
 • автобіографію download_7832;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду на збір та обробку персональних даних download_7832;
 • угоду про підготовку докторанта (для вступників на бюджетну форму) download_7832;
 • контракт (для вступників на контракту форму) download_7832;
 • дві копії ідентифікаційного коду (ІПН);
 • копію військового квитка;


* Розгорнута пропозиція містить план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту, та копії наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді).


Вартість навчання:

Нижче наведена вартість навчання* на контрактній формі в докторантурі на 2024-2025 навчальний рік:

 • Докторантура – 29 037 грн. 25 коп.

* відповідно до Наказу НТУ “ХПІ” №138 ОД від 17 квітня 2024р.

 • бланк контракту друкується на одному аркуші, з двох сторін, заповнюється в 2-х примірниках.
 • Реквізити для оплати:

Банк отримувача: ДКСУ
Р/р UA168201720313291001201004225
код отримувача: 02071180
Отримувач: НТУ «ХПІ»
В призначенні платежу – обов’язково вказати П.І.Б докторанта