Обов’язкові дисципліни

Каталог силабусів

•Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності (денна форма) download_7832
•Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності (вечірня форма) download_7832
•Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі (кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови) download_7832
•Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі (кафедра ділової іноземної мови та перекладу) download_7832
•Українська мова як іноземна download_7832