Програми вступних випробувань

Програми для проведення вступних випробувань:

 • з іноземної мови:
  – Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (Спеціальності: 011, 032, 033, 053, 054, 113, 122, 123, 281) download_7832
  – Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Спеціальності: 051, 072, 073, 075, 076, 101, 105, 131, 132, 133, 136, 141, 142, 143, 144) download_7832
  – Кафедра іноземних мов (Спеціальності: 125, 161, 162, 171, 172, 174, 175, 185, 255) download_7832
  – Кафедра української мови (українська мова) download_7832 
 • зі спеціальності:
Галузь знань Спеціальність Назва освітньо-наукової програми Програма випробування
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки download_7832
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія науки та українознавство download_7832
033 Філософія Філософія download_7832
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка download_7832
053 Психологія Психологія download_7832
054 Соціологія Соціологія download_7832
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування download_7832
073 Менеджмент Менеджмент download_7832
075 Маркетинг Маркетинг download_7832
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія download_7832
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія download_7832
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали download_7832
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика download_7832
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки download_7832
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія download_7832 download_7832
125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека download_7832
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка download_7832
132 Матеріалознавство Матеріалознавство download_7832
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування download_7832
136 Металургія Металургія download_7832
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування download_7832
143 Атомна енергетика Атомна енергетика download_7832
144 Теплоенергетика Теплоенергетика download_7832
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія download_7832
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія download_7832
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка Електроніка download_7832
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка download_7832
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832
175 Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційно-вимірювальні технології download_7832
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології download_7832
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології download_7832
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка download_7832
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт download_7832
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політка та управління соціально-економічними змінами download_7832
Архів 2023
Програми для проведення вступних випробувань:

 • з філософії download_7832
 • з іноземної мови:
  – Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (Спеціальності: 011, 032, 033, 053, 054, 113, 122, 123, 281) download_7832
  – Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Спеціальності: 051, 072, 073, 075, 076, 101, 105, 131, 132, 133, 136, 141, 142, 143, 144) download_7832
  – Кафедра іноземних мов (Спеціальності: 125, 161, 162, 171, 172, 174, 175, 185, 255) download_7832
  – Кафедра української мови (українська мова) download_7832 
 • зі спеціальності:
Галузь знань Спеціальність Назва освітньо-наукової програми Програма випробування
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки download_7832
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія науки та українознавство download_7832
033 Філософія Філософія download_7832
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка download_7832
053 Психологія Психологія download_7832
054 Соціологія Соціологія download_7832 download_7832
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування download_7832
073 Менеджмент Менеджмент download_7832
075 Маркетинг Маркетинг download_7832
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія download_7832
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія download_7832
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали download_7832
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика download_7832
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки download_7832
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія download_7832 download_7832
125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека download_7832
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка download_7832
132 Матеріалознавство Матеріалознавство download_7832
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування download_7832
136 Металургія Металургія download_7832 download_7832
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування download_7832
143 Атомна енергетика Атомна енергетика download_7832
144 Теплоенергетика Теплоенергетика download_7832
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія download_7832
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія download_7832
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка Електроніка download_7832
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка download_7832
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832
175 Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційно-вимірювальні технології download_7832
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології download_7832 download_7832
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології download_7832
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка download_7832
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт download_7832
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політка та управління соціально-економічними змінами download_7832
Архів 2022
Програми для проведення вступних випробувань*:

 • з філософії download_7832
 • з іноземної мови:
  – Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (ІКМ, СГТ, КН) download_7832
  – Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Е, МІТ, ХТ, ЕММБ) download_7832
  – Кафедра української мови (українська мова) download_7832 
 • зі спеціальності:
Галузь знань Спеціальність Назва освітньо-наукової програми Програма випробування
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки download_7832
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія науки та українознавство download_7832
033 Філософія Філософія download_7832
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка download_7832
053 Психологія Психологія download_7832
054 Соціологія Соціологія download_7832 download_7832
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування download_7832
073 Менеджмент Менеджмент download_7832 download_7832
075 Маркетинг Маркетинг download_7832
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія download_7832
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія download_7832
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали download_7832
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика download_7832
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки download_7832
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія download_7832 download_7832
125 Кібербезпека Кібербезпека download_7832
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка download_7832 download_7832
132 Матеріалознавство Матеріалознавство download_7832
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування download_7832
136 Металургія Металургія download_7832 download_7832
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832 download_7832
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування download_7832
143 Атомна енергетика Атомна енергетика download_7832
144 Теплоенергетика Теплоенергетика download_7832
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832 download_7832
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка download_7832 download_7832
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія download_7832
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія download_7832
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Електроніка download_7832
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка download_7832
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології download_7832 download_7832
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології download_7832
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка download_7832
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт download_7832
* рішениия вченої ради НТУ “ХПІ” від 29 квітня 2022 року, протокол №3 (НАКАЗ № 137 ОД від « 06 » травня 2022 р.)
Архів 2021
Програми для проведення вступних випробувань:

 • з філософії download_7832
 • з іноземної мови:
  – Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (І, СГТ, КН) download_7832
  – Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Е, МІТ, ХТ, БЕМ, КІТ) download_7832 , приклади письмових завдань
  – Кафедра української, росiйської мови і прикладної лiнгвiстики (українська мова) download_7832
 • зі спеціальності:
Галузь знань Спеціальність Назва освітньо-наукової програми Програма випробування
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки download_7832
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія науки та українознавство download_7832
033 Філософія Філософія download_7832
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка download_7832 download_7832
054 Соціологія Соціологія download_7832
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування download_7832
073 Менеджмент Менеджмент download_7832 download_7832
075 Маркетинг Маркетинг download_7832
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія download_7832
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія download_7832
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали download_7832
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика download_7832
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки download_7832
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія download_7832
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка download_7832 download_7832
132 Матеріалознавство Матеріалознавство download_7832
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування download_7832
136 Металургія Металургія download_7832 download_7832
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832 download_7832
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування download_7832
143 Атомна енергетика Атомна енергетика download_7832
144 Теплоенергетика Теплоенергетика download_7832
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832 download_7832
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка download_7832 download_7832
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія download_7832
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія download_7832
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Електроніка download_7832
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка download_7832
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології download_7832 download_7832
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології download_7832
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка download_7832
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт download_7832
Архів 2020
Програми для проведення вступних випробувань:

 • з філософії download_7832
 • з іноземної мови:
  – Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (І, СГТ, КН) download_7832
  – Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Е, МІТ, ХТ, БЕМ, КІТ) download_7832приклади письмових завдань
  – Кафедра української, росiйської мови і прикладної лiнгвiстики (українська мова) download_7832 
 • зі спеціальності:
Галузь знань Спеціальність Назва освітньо-наукової програми Програма випробування
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки download_7832
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія науки та українознавство download_7832
033 Філософія Філософія download_7832
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка download_7832
054 Соціологія Соціологія download_7832
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування download_7832
073 Менеджмент Менеджмент download_7832
075 Маркетинг Маркетинг download_7832
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія download_7832
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія download_7832
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали download_7832
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика download_7832
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки download_7832
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія download_7832
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка download_7832
132 Матеріалознавство Матеріалознавство download_7832
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування download_7832
136 Металургія Металургія download_7832
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування download_7832
143 Атомна енергетика Атомна енергетика download_7832
144 Теплоенергетика Теплоенергетика download_7832
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка download_7832
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія download_7832
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія download_7832
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Електроніка download_7832
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка download_7832
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології download_7832
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології download_7832
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка download_7832
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт download_7832
Архів 2019

Програми для проведення вступних випробувань:

 • з філософії download_7832
 • з іноземної мови:
  – Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (І, СГТ, КН) download_7832 
  – Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Е, МІТ, ХТ, БЕМ, КІТ) download_7832 , приклади письмових завдань
 • зі спеціальності:
Галузь знань Освітньо-наукова програма
01 Освіта/Педагогіка Освітні, педагогічні науки download_7832
03 Гуманітарні науки Філософія download_7832
05 Соціальні та поведінкові науки Економіка download_7832
Соціологія download_7832
07 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа та страхування download_7832
Менеджмент download_7832
Маркетинг download_7832
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832
10 Природничі науки Екологія download_7832
Фізика та астрономія download_7832
Прикладна фізика та наноматеріали download_7832
11 Математика та статистика Прикладна математика download_7832
12 Інформаційні технології Комп’ютерні науки download_7832
Комп’ютерна інженерія download_7832
13 Механічна інженерія Прикладна механіка download_7832
Матеріалознавство download_7832
Галузеве машинобудування download_7832
Металургія download_7832
14 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832
Енергетичне машинобудування download_7832
Атомна енергетика download_7832
Теплоенергетика download_7832
15 Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка download_7832
16 Хімічна та біоінженерія Хімічні технології та інженерія download_7832
Біотехнології та біоінженерія download_7832
17 Електроніка та телекомунікації Електроніка download_7832
Телекомунікації та радіотехніка download_7832
18 Виробництво та технології Харчові технології download_7832
Нафтогазова інженерія та технології download_7832
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Озброєння та військова техніка download_7832
27 Транспорт Автомобільний транспорт download_7832