Перелік освітньо-наукових програм

Спеціальність Освітньо-наукова програма Ліцензований обсяг, осіб
(на рік)
Сертифікат акредитації
011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 351 8296,
дійсний до 28.05.2025
032 Історія та археологія Історія науки та українознавство 7802,
дійсний до 14.05.2025
033 Філософія Філософія 8328,
дійсний до 25.05.2025
051 Економіка Економіка 2138,
дійсний до 01.07.2027
053 Психологія Психологія
054 Соціологія Соціологія 3150,
дійсний до 01.07.2027
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент 741,
дійсний до 01.07.2026
075 Маркетинг Маркетинг 7630,
дійсний до 01.07.2029
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7124,
дійсний до 27.02.2025
101 Екологія Екологія 829,
дійсний до 01.07.2026
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 3345,
дійсний до 01.07.2027
113 Прикладна математика Прикладна математика 1074,
дійсний до 01.07.2026
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 3329,
дійсний до 01.07.2027
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 2320,
дійсний до 01.07.2027
125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека 8551,
дійсний до 01.07.2029
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 1075,
дійсний до 01.07.2026
132 Матеріалознавство Матеріалознавство 1076,
дійсний до 01.07.2026
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2057,
дійсний до 01.07.2027
136 Металургія Металургія 1241,
дійсний до 01.07.2026
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2051,
дійсний до 01.07.2027
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування 8949,
дійсний до 01.07.2029
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 7933,
дійсний до 14.05.2025
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 2286,
дійсний до 01.07.2027
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка Електроніка 7954,
дійсний до 14.05.2025
172 Електронні комунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 8394,
дійсний до 28.05.2025
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 742,
дійсний до 01.07.2026
175 Інформаційно-вимірювальні технології Інформаційно-вимірювальні технології
181 Харчові технології Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології 7967,
дійсний до 14.05.2025
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
281 Публічне управління та адміністрування Публічна політка та управління соціально-економічними змінами
143 Атомна енергетика Атомна енергетика 5
255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка 15 830,
дійсний до 01.07.2026