Навчальні плани

Освітні, педагогічні науки (2016)

011_02-zmist
011_03-01
011_03-02

011_04-01

Освітні, педагогічні науки (2017)

я

011_03-02

Освітні, педагогічні науки (2019)

Освітні, педагогічні науки (26.03.2021)

Освітні, педагогічні науки (02.07.2021)

Освітні, педагогічні науки (2023)

Освітні, педагогічні науки (2024)

Історія науки та українознавство (2020)

Історія науки та українознавство (2021)

Історія науки та українознавство (2023)

Філософія (2016)
033_01-np033_02-zmist033_03-01033_03-02033_03-03_033_04-01
Філософія (2018)
033_03-02

Філософія (2019)

Філософія (2021)

Філософія (2023)

Філософія (2024)

Економіка (2016)
051_01-np051_02-zmist051_03-01
051_03-02
051_03-03
051_04-01
051_04-02
Економіка (2019)

Економіка (2021)

Психологія (2021)

Психологія (2023)

Психологія (2024)

Соціологія (2016)
Соціологія (2017)


Соціологія (26.03.2021)

Соціологія (02.07.2021)

Фінанси, банківська справа та страхування (2016)Фінанси, банківська справа та страхування (2022)

Менеджмент (2016)

073_01-np
073_02-zmist
073_03-01
073_03-02
073_03-03
073_04-01
073_04-02

Менеджмент (2018)


073_03-02


Менеджмент (2019)

Менеджмент (2021)

Менеджмент (2022)

Маркетинг (2016)Маркетинг (2021)

Маркетинг (2022)

Маркетинг (2023)

Маркетинг (2024)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016)Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2021)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (27.05.2022)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (23.09.2022)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2023)

Екологія (2016)
101_01-np
101_02-zmist
101_03-01
101_03-02
101_03-03
101_04-01
101_04-02

Екологія (2019)

Екологія (2021)

Екологія (2022)

Фізика та астрономія (2016)
104_01-np104_02-zmist

104_03-01104_03-02104_03-03104_04-01

Фізика та астрономія (2019)

Фізика та астрономія (2021)

Прикладна фізика та наноматеріали (2016)

105_01-np

105_03-02

105_03-03105_04-02

Прикладна фізика та наноматеріали (2017)

105_02-zmist

105_03-01

105_03-02

105_04-01

Прикладна фізика та наноматеріали (2019)

Прикладна фізика та наноматеріали (2021)

Прикладна математика (2016)

113-01-np
113-02-zmist
113-03-01
113-03-02
113-03-03
113-04-01
113-04-02

Прикладна математика (2017)113-03-02

Прикладна математика (2019)

Прикладна математика (2021)

Комп’ютерні науки (2016)
122_03-01122_03-02

122_04-01

122_04-02

122_04-03

122_04-04

Комп’ютерні науки (2017)

122_03-02

122_04-02

122_04-03

122_04-04

Комп’ютерні науки (2019)

Комп’ютерні науки (2021)

Комп'ютерна інженерія (2016)

123_01-np

123_02-zmist

123_03-01

123_03-02

123_03-03

Комп’ютерна інженерія (2019)

Комп’ютерна інженерія (2021)

Кібербезпека (2022)

Кібербезпека (2023)

Прикладна механіка (2016)
131_01-np131_02-zmist131_03-01131_03-02131_03-03131_04-01131_04-02
Прикладна механіка (2017)

131_03-02131_04-02

Прикладна механіка (2019)

Прикладна механіка (2021)

Матеріалознавство (2016)
132_01-np

132_03-02

132_03-03

132_04-02

Матеріалознавство (2019)

Матеріалознавство (2021)

Галузеве машинобудування (2016)
133_01-np133_02-zmist133_03-01

133_03-02

133_03-03

133_04-01

133_04-02

133_04-03

133_04-04


Галузеве машинобудування (2019)

Галузеве машинобудування (2021)

Металургія (2016)

136_01-np

 

136_02-zmist

136_03-01

136_03-02

136_03-03

136_04-01

Металургія (2019)

Металургія (2021)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2016)
141_01-np

141_02-zmist

141_03-01

141_03-02

141_03-03

141_04-01

141_04-02

141_04-03

141_04-04

141_04-05

141_04-06

141_04-07

141_04-08

141_04-09

141_04-10

141_04-11

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2019)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (2021)

Енергетичне машинобудування (2016)

142_01-np

142_02-zmist

142_03-01

142_03-02

142_03-03

142_04-01

142_04-02

142_04-03

Енергетичне машинобудування (2019)

Енергетичне машинобудування (2021)

Енергетичне машинобудування (2023)

Атомна енергетика (2016)

143_01-np143_02-zmist143_03-01143_03-02143_03-03143_04-01

Атомна енергетика (2019)

Атомна енергетика (2021)

Теплоенергетика (2016)

144_01-np

144_02-zmist

144_03-01

144_03-02

144_03-03

144_04-01

144_04-02

144_04-03

Теплоенергетика (2019)

Теплоенергетика (2021)

Теплоенергетика (2023)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2016)

151_01-np

151_02-zmist

151_03-01

151_03-02

151_03-03

151_04-01

151_04-02

151_04-03

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2019)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2021)

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2016)

152_01-np

152_02-zmist

152_03-01

152_03-02

152_03-03

152_04-01

152_04-02

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2019)

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2021)

Хімічні технології та інженерія (2016)

161_01-np

161_02-zmist

161_03-01

161_03-02

161_03-03

161_04-01

161_04-02

161_04-04

161_04-05

161_04-06

161_04-07

Хімічні технології та інженерія (2017)

Хімічні технології та інженерія (2019)

Хімічні технології та інженерія (2021)

Біотехнології та біоінженерія (2016)

Біотехнології та біоінженерія (2021)

Електроніка (2016)

Електроніка (2021)

Електроніка (2023)

Телекомунікації та радіотехніка (2016)

Телекомунікації та радіотехніка (2021)

Телекомунікації та радіотехніка (2023)

Інформаційно-вимірювальні технології (2023)

Харчові технології (2016)

Харчові технології (2021)

Нафтогазова інженерія та технології (2016)

185_01-np

185_02-zmist

185_03-01

185_03-02

185_03-03

185_04-01

185_04-02

Нафтогазова інженерія та технології (2019)

Нафтогазова інженерія та технології (2021)

Нафтогазова інженерія та технології (2023)

Озброєння та військова техніка (2016)

255_01-np

255_02-zmist

255_03-01

255_03-02

255_03-03

255_04-01


Озброєння та військова техніка (2019)

Озброєння та військова техніка (2021)

Автомобільний транспорт (2016)

274_01-np

274_02-zmist

274_03-01

274_03-02

274_03-03

274_04-01

Автомобільний транспорт (2019)

Автомобільний транспорт (2021)

Публічна політка та управління соціально-економічними змінами (2023)