Фахові дисципліни

Каталог силабусів фахових навчальних дисциплін

Освітні, педагогічні науки
1.2.1
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
Історія науки та українознавство
1.2.1 
1.2.2 
Філософія
1.2.1 
1.2.2 
Економіка
1.2.1
1.2.2 
Психологія
1.2.1 
1.2.2 
Соціологія
1.2.1 
1.2.2 
Фінанси, банківська справа та страхування
1.2.1 
1.2.2 
Менеджмент
1.2.1 
1.2.2 
Маркетинг
1.2.1 
1.2.2 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1.2.1 
1.2.2 
Екологія
1.2.1 
1.2.2 
Фізика та астрономія
1.2.1 
1.2.2 
Прикладна фізика та наноматеріали
1.2.1 
1.2.2 
Прикладна математика
1.2.1 
1.2.2 
Комп'ютерні науки
1.2.1 
1.2.2 
Комп'ютерна інженерія
1.2.1 
1.2.2 
Кібербезпека
1.2.1 
1.2.2 
Прикладна механіка
1.2.1
1.2.2 
Матеріалознавство
1.2.1 
1.2.2 
Галузеве машинобудування
1.2.1 
1.2.2 
Металургія
1.2.1 
1.2.2 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1.2.1 
1.2.2 
Енергетичне машинобудування
1.2.1 
1.2.2 
Атомна енергетика
1.2.1 
1.2.2 
Теплоенергетика
1.2.1 
1.2.2 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1.2.1 
1.2.2 
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
1.2.1 
1.2.2 
Хімічні технології та інженерія
1.2.1 
1.2.2 
Біотехнології та біоінженерія
1.2.1 
1.2.2
Електроніка
1.2.1 
1.2.2 
Телекомунікації та радіотехніка
1.2.1 
1.2.2 
Харчові технології
1.2.1 
1.2.2 
Нафтогазова інженерія та технології
1.2.1 
1.2.2 
Озброєння та військова техніка
1.2.1 
1.2.2 
Автомобільний транспорт
1.2.1 
1.2.2 
Публічне управління та адміністрування
1.2.1 Теорія і історія публічного управління / Theory and history of public administration download_7832
1.2.2