Публікації аспірантів

Відповідність наукової діяльності аспірантів із напрямом досліджень їх наукових керівників в межах освітньо-наукових програм