Моніторинг освітньо-наукових програм

Якість викладання навчальних дисциплін в аспірантурі
Шановні аспіранти.
Запрошуємо вас оцінити якість викладання навчальних дисциплін.
Анкета заповнюється окремо на кожну дисципліну, що була вами прослухана.
Анкетування анонімне.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSiu8X7mK9XSpxm5dsMTvvz5Bc0qBdFI01NqYO39weQbI0xA/viewform

Якість організації навчання в аспірантурі
Шановні аспіранти.
Запрошуємо вас прийняти участь в аналізі організації навчання в аспірантурі. Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості навчально-виховного процесу.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehjfDcXCU8MDaswzDp5JfM-SsUM6O2yoOmG6TqoXt_SyNUkw/viewform

Забезпечення освітньо-наукових програм матеріально-технічними та навчально-методичними ресурсами
Шановні аспіранти.
Запрошуємо вас прийняти участь в аналізі організації навчання в аспірантурі. Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості навчально-виховного процесу.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FHcELhgoSeucGbMatfn6c0Kt3_HCpiUHqurZw-XtFh9Qug/viewform

Відповідність якості навчання в аспірантурі очікуванням науково-педагогічних працівників
Шановні педагоги НТУ “ХПІ”.
Запрошуємо вас прийняти участь в опитування щодо оцінки якості організації навчання в аспірантурі. Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості навчально-виховного процесу.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecj44fKBi1SK81x_1JBHf9zK8LWYL6D5HZlAmpqEjfpibb8g/viewform


Підсумки прийому в аспірантуру: download_7832


Атестація здобувачів ступеня доктора філософії: download_7832


Сучасні вимоги щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру згідно з Законом України «Про вищу освіту»: download_7832

Витяг з протоколу засідання вченої ради НТУ”ХПІ” №9 від 30.10.2015


Концепція організації підготовки докторів філософії в НТУ «ХПІ»: download_7832

Витяг з протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №3 від 06.04.2016
Наказ про рішення вченої ради № 246 ОД від 23.05.2016


Організація освітньої складової підготовки докторів філософії: download_7832

Витяг з протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №1 від 24.01.2018
Витяг з протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №5 від 23.05.2018
Витяг з протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №7 від 21.09.2018
Витяг з протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №10 від 20.12.2017
Витяг з протоколу засідання Вченої ради НТУ”ХПІ” №8 від 27.09.2019


Обговорення результатів акредитацій ОНП PhD. Внесення змін до ОНП та НП доктора філософії НТУ «ХПІ» download_7832

Витяг з протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №3 від 24.03.2021
Витяг з протоколу засідання Вченої ради НТУ”ХПІ” №3 від 26.03.2021

Протоколи методичної комісії з методичного забезпечення підготовки докторів філософії:
2023
№1 від 23.01.2023
№2 від 29.05.2023
2022
№1 від 20.04.2022
№2 від 18.05.2022
2021
№1 від 10.02.2021
№2 від 12.03.2021
№3 від 17.03.2021
№4 від 19.11.2021
№5 від 20.12.2021