Відгуки стейкхолдерів

Розробка освітньо-наукової програми PhD, яка відповідає сучасним вимогам та тенденціям, потребує врахуванню пропозицій, зауважень заінтересованих сторін. Нижче представлені рецензії та відгуки роботодавців, випускників, представників професійної спільноти та інших на проекти освітньо-наукових програм за яким навчаються аспіранти НТУ «ХПІ».

2024

2023

2022

2019-2021


Рекомендації Ради молодих вчених НТУ”ХПІ” 2024р.:

Рекомендації Ради молодих вчених НТУ”ХПІ” 2021р.: