Результати опитування 2020

Законом України “Про вищу освіту” передбачається у межах системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету та якості вищої освіти здійснювати моніторинг оцінки якості навчання та періодичний перегляд освітніх програм аспірантів. Моніторинг проводився шляхом анонімного анкетування аспірантів та науково-педагогічних працівників в межах освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

В НТУ «ХПІ» проведено моніторинг якості викладання дисциплін 2020 року: download_7832

та проведено моніторинги “Якість організації навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ”, “Матеріальне забезпечення освітньо-наукової діяльності аспірантів НТУ “ХПІ” та “Відповідність якості навчання в аспірантурі очікуванням науково-педагогічних працівників” за відповідними освітньо-науковими програмами: