Перелік спеціальностей

Галузь знань Спеціальність Спеціалізована вчена рада
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Д64.050.02
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Д64.050.02 
075 Маркетинг Д64.050.02 
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  –
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Д64.050.14  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Д64.050.12
133 Галузеве машинобудування Д64.050.10,
Д64.050.11,
Д64.050.12
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Д64.050.04,
Д64.050.08
142 Енергетичне машинобудування Д64.050.11  
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Д64.050.03,
Д64.050.05,
Д64.050.18

17 Електроніка, автоматизація та
електронні комунікації

171  Електроніка Д64.050.04
175 Інформаційно-вимірювальні технології
(152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)
Д64.050.09 
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Д64.050.05
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка СРД64.050.01