Важливі коментарі заступника міністра щодо ЄДКІ для аспірантів (фб-сторінка заступника міністра)

Якраз після завершення освітньої складової логічно складати іспит. Це ЄДКІ перевірятиме лише рівень володіння українською та іноземною мовою. Якщо ви аспірант(ка), у якого/якої вже є публікації, то ви складете цей іспит без жодних проблем. На жаль далеко не всі наші аспіранти (особливо віком 25+ чоловіки контрактники) настільки добросовісні.
Будуть складати іспит аспіранти (вступ 2022 р вересень)
Іспит складається ПІСЛЯ завершення 2 років навчання. Вступники 2023 року можуть складати 2025 року
Якщо іспитова сесія буде в листопаді, то ця норма буде виконана
Період здачі ЄДКІ не прив’язаний до сесії
Окрема дисципліна може бути в плані або не бути в плані, але Порядок підготовки здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії передбачає оволодіння всіма аспірантами компетентностей відповідно до 8 рівня Національної рамки кваліфікацій. А в тій же Національній рамці для 8 рівня передбачено комунікаційні компетентності, які уможливлюють: “використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях”
Плануємо провести ЄДКІ для аспірантів наприкінці 2024 року. Всі все встигнуть.
Якщо аспірант – реальний науковець він/вона цей мовний іспит складе без жодних проблем. Якщо особа прийшла в аспірантуру з інших причин, у неї можуть виникнути складності. Зараз в країні проблема: аспірантура стала засобом уникнення певних обов’язків; її функція підготовки науковців таким чином скомпрометована. Маємо цю ситуацію виправляти.

You may also like...