МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ

 

Детальніше

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторні роботи
з розділів курсу фізики

Детальніше

СТУДЕНТАМ

Методичні вказівки
для самопідготовки
 

Детальніше

EDUCATIONAL MATERIAL

For students studying in english
 

See more

Кафедра фізики

Любченко Олена Анатоліївна
Завідувач кафедри

Любченко Олена Анатоліївна
кандидат фізико-математичних наук, професор

Кафедра фізики – одна з найстаріших кафедр НТУ «ХПІ» зі своєю багатою історією та науковими традиціями. Основне завдання кафедри – фундаментальна підготовка майбутніх фахівців у різних сферах науки, техніки, промисловості і освіти.

Стратегічне завдання розвитку кафедри – підвищення якості освіти, забезпечення фундаментальної підготовки і знань, що є основою вищої спеціальної освіти, залучення студентів до науково-дослідній роботі. Конкретні напрямки наукових досліджень реалізуються науково-дослідними лабораторіями та групами кафедри.

Головна увага приділяється якісному провадженню навчального процесу та його методичному забезпеченню. Створена і активно діє спеціальна дослідницька навчально-методична лабораторія, дослідження якої відносяться до різних напрямків методики навчання студентів, розвитку їх творчих здібностей.

Високий рівень викладацьких кадрів дозволяє кафедрі вирішувати будь-які освітні завдання. Кафедрою створені оригінальні лекційні курси з загальної фізики, теоретичної фізики, фізики твердого тіла, основам термоелектрики, фізичним основам міцності, електронної мікроскопії, спеціалізовані фізичні курси для студентів різних спеціальностей НТУ “ХПІ”. Іноземним студентам курс фізики викладається англійською мовою.

Лабораторний практикум є експериментальним базисом засвоєння змісту законів природи, навичок проведення вимірювань, використання різноманітних вимірювальних пристроїв.