Міжнародна діяльність

Відповідно до наказу МОН України № 1213 від 06.11.2018 р. «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» в університеті здобувачі вищої освіти мають право доступу до електронних наукових баз даних SCOPUS, Web of Science.

Згідно зі стратегією інтернаціоналізації Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» студенти мають право:

  • на мовну підготовку
  • студентську мобільність
  • участь у спільних освітніх програмах
  • залучення до науково дослідної роботи з міжнародної тематики

Кафедра АУТС з 2019 р. приймає участь у двосторонній міжінституційній угоді про співробітництво з Aston University (Велика Британія, №24 в переліку партнерів за програмою Erasmus+) за напрямом Erasmus+ KA1 для взаємного обміну студентами та співробітниками навчальних закладів. Викладачі Сальніков Д.В. та Караман Д.Г. підвищували свій науковий рівень у відрядженнях у Aston University (Велика Британія). За результатами міжнародної діяльності співробітниками кафедри було підготовлено сумісну (із співробітниками Aston University) наукову статтю у Scopus:

Vasylchenkova A., Salnikov D., Karaman D., Vasylchenkov O. G., Prilepskiy J. E. Fixed-point realization of fast nonlinear Fourier transform algorithm for FPGA implementation of optical data processing // Nonlinear Optics and Applications XII. – International Society for Optics and Photonics, 2021. – Vol. 11770. – p. 1177016. doi: 10.1117/12.2588735

З 2023р. Кафедра АУТС приймає участь у двосторонній міжінститутуційній угоді про співробітництво з University of Ljubljana (Словенія, №34 в переліку партнерів за програмою Erasmus+) за напрямом Erasmus+ KA1 за якою навчається студент групи ІКМ-721А Євтушенко О.О..