Абітурієнту

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ НА КАФЕДРІ У РАМКАХ АКЦІЇ
“СТАНЬ СТУДЕНТОМ ПОЛІТЕХА НА ОДИН ДЕНЬ”
!

22 ТА 29 КВІТНЯ 2017р.

Програма заходів:

1025 Лекція “Вступ до спеціальності: Перспективи розвитку та використання двигунів, їх діагностики, організації виробництва та ремонту”;

1150 Соціологічне опитування абітурієнтів;

1205 Перерва (Екскурсія моторними залами кафедри);
1235 Лабораторні роботи:
1) Комп’ютерна діагностика робочого процесу ДВЗ; 2) 3-D моделювання ДВЗ.
По завершенні – будуть даватись відповіді на питання, та консультації що до вступної компанії.

 

Докладніше про ЗНО

Кафедра проводить навчання:

Спеціалізація: 142 -05 експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння.

Спеціалізація: 142 -04 двигуни внутрішнього згоряння.

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування

Необхідні сертифікати зовнішнього тестування за дисциплінами:

1.           Математика
2.           Українська мова
3.           На вибір: Фізика, Історія (буде додано іноземну мову).
4.           Враховується середній бал атестата

Покрокова інструкція по роботі з системою електронної подачі заяв у ВНЗ у 2016 році

До нас подати заяву так:

вступ2

Увага! За новими правилами вступу абітурієнти які успішно закінчили підготовчі курси (в обсязі  не менше ніж 150 годин) отримають додаткові 10 балів до своїх конкурсних відміток! (дійсно тільки у ВНЗ, де закінчено підготовчі курси)

Кафедра ДВЗ існує в НТУ «ХПІ» більше 80 років і є базовою серед кафедр вузів України цього напрямку. Головна традиція кафедри – тісний зв’язок з виробництвом і експлуатаційними підприємствами, активна участь в створенні нових і удосконаленні існуючих двигунів. Навчання студентів і аспірантів проводиться на базі могутнього наукового і навчального потенціалу кафедри, її філії при Казенному підприємстві «Харківське КБ з двигунобудування», технічного і виробничого потенціалу провідних заводів, конструкторських бюро, станцій технічного обслуговування, оснащених сучасними  комплексами комп’ютерного діагностування, які входять до навчального комплексу «Машинобудівник». На кафедрі і її філії працюють 5 докторів технічних наук, професорів і 14 кандидатів технічних наук, доцентів. Ліцензійний обсяг прийому – 75 місць.

Студенти кожного року беруть участь та займають призові міста на всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах:

Міжнародний конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования»
Проводится компанией АСКОН. Проекты 2010 года:

Шахмати

dvs_ab2shАвтор(ы):Пылёв Вячеслав Владимирович – курс 5, специальность 8.090210 – двигатели внутреннего сгорания
Руководитель проекта: Линьков Олег Юрьевич – доцент кафедры ДВС

Двигатель АЩ

III место в «Средней» весовой категории — от 200 до 1000 деталей

dvs_ab3dvigАвтор(ы):Армяков Константин Анатольевич, Щербаков Андрей Александрович – 6 курс
Руководитель проекта: Пылёв Владимир Александрович – профессор Мешков Денис Викторович – ассистент

Випускникам присвоюється кваліфікація:

на рівні бакалавра – бакалавр машинобудування;
на рівні спеціаліста – інженер-машинобудівник,
на рівні магістра – професіонал в галузі.

Як нас знайти:

Наші випускники – спеціалісти високої кваліфікації. Вони підготовлені до виробничої, конструкторської, дослідницької, експлуатаційної та організаційної діяльності в галузі двигунобудування. Випускники отримують глибоку загальнотеоретичну і інженерну підготовку; володіють сучасними методами розрахунків термо- і газодинамічних процесів в двигунах та їх системах; вміло використовують сучасну обчислювальну техніку в інженерних розрахунках, в системах автоматизованого проектування, при випробуваннях та наукових дослідженнях; знають ефективні методи і принципи конструювання і забезпечення високої міцності, надійності двигунів з урахуванням умов їх експлуатації. Випускники володіють основами менеджменту, аспектами економічного регулювання та управління виробництвом, реалізацією моторної техніки в ринкових умовах.

Попит на випускників – практично не обмежений. Випускники працевлаштовуються  на заводах, КБ і НДІ, підприємствах по ремонту і обслуговуванню ДВЗ, СТО легкових та вантажних  посідаючи посади інженера конструктора, інженера-дослідника, спеціаліста виробничо-технологічної діяльності. Високий рівень кваліфікації випускників дозволяє їм успішно працювати в державних та приватних підприємствах, автобазах, станціях технічного обслуговування, тепловозних депо, машино тракторних станціях, кваліфіковано обслуговувати енергетичні установки з ДВЗ на морських та річкових суднах.

Відмінникам навчання і випускникам, які виказали здібності до творчості та науково-дослідної діяльності надається право продовжити навчання в аспірантурі чи працювати науковим співробітником кафедри. За роки існування на кафедрі захищено 140 кандидатських та 18 докторських дисертацій. На кафедрі існує спеціалізована Вчена Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д64.050.13 за спеціальністю 05.05.03. “Двигуни та енергетичні установки”.

Навчання ведеться на денній та заочній формах.

Студенти контрактники які здали підряд три сесії на «добре» и «відмінно» переводяться на бюджетне навчання.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:

• на всі форми навчання на бюджетні місця з 11 липня по 27 липня для абітурієнтів що поступають за балами ЗНО.

• на всі форми навчання на бюджетні місця з 11 липня по 20 липня для абітурієнтів що поступають за вступними іспитами (іспити проводитимуться з 21 липня по 27 липня).

• на заочну та дистанційну форми навчання – з 11 липня (у строки, установлені приймальною комісією).

Денна форма навчання

На перший курс по бюджетній і контрактній формі навчання зараховуються  на конкурсній основі учні шкіл, профтехучилищ і технікумів, учні підготовчих курсів при ХПІ:
– При наявності сертифікатів зовнішнього тестування за дисциплінами:

 1.           Математика

2.           Українська мова

3.           На вибір: Фізика, Хімія, Іноземна мова, Історія, Географія
(уточнення від 07.07.2016)

4.           Враховується середній бал атестата

(Випускники підготовчих курсів мають можливість отримати додаткові 10 балів).

 

– За результатами вступних іспитів з конкурсних дисциплін (Випускники технікумів).

 

Випускники технікумів, що закінчили технікум за спорідненими спеціальностями за заявою зараховуються на другий курс без пред’явлення сертифікатів тестування  на контрактну й бюджетну форму навчання за результатами оцінки знань за фахом.

Заочна форма навчання

Абітурієнти, що вступають на навчання без відриву від виробництва, зараховуються за результатами зовнішнього тестування або вступних іспитів за конкурсними дисциплінами (див. денну форму навчання).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ :

1. Заява установленого зразка.


2. Сертифікат зовнішнього незалежного тестування (якщо без вступних іспитів).


3. Документ о повній середній освіті (оригінал або копія).

4. Медична довідка (форма 086-у).

5. Фотографії (6 шт.) розміром 3х4 см.

6. Паспорт (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта).

7. Військовий білет або приписне свідоцтво, а також документи, які дають право на пільги, пред’являються особисто.

8. Виписка з трудової книжки (для осіб, що мають трудовий стаж).

 

З усіма питаннями Ви можете звернутись на кафедру за телефонами:

(057) 707-68-48 – Секретар кафедри;

(057) 707-68-50 – Пильов Володимир Олександрович (виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою);

(057) 700-40-34 – Марченко Андрій Петрович (завідуючий кафедрою).

або написавши за адресою: dvs@kpi.kharkov.ua
або завітавши на кафедру особисто.

Ознайомитися з правилами прийому можливо на сайті НТУ “ХПІ”.

Детальну інформацію о правилах прийому та пільгах при вступі можна дізнатись в приймальній комісії НТУ «ХПІ», яка знаходиться в учбовому корпусі У-2, к. 106-108.

Залишити відповідь