Абітурієнту

Якщо у Вас є бажання поступити на навчання до нашої кафедри заповніть форму>>>
Дорожня карта учасника ЗНО 2021 року

 

Інформацію про конкурс на кафедрі можна дізнатись на сайті vstup.osvita.ua

 

 

Перед реєстрацією та роботою з електронним кабінетом вступникам варто ознайомитись з Інструкцією щодо подання заяв в електронній формі, яка містить корисні рекомендації роботи з системою.

Докладніше про ЗНО  

Прийміть до уваги і таку інформацію>>>

Кафедра проводить навчання:

Спеціалізації:  (при вступі у електронному кабінеті не вказується)!

«Двигуни та гибридні силові установки транспортних засобів»;
«Двигуни внутрішнього згоряння»;
«Експлуатація, діагностування та організація ремонту ДВЗ».

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування

Освітня пропозиція (освітня програма)  –  ЕНЕРГЕТИКА

Бюджетна пропозиція (від 24 до 47! місць) – Необхідні сертифікати зовнішнього тестування за дисциплінами:

1.           Математика
2.           Українська мова
3.           На вибір: І – Українська мова; ІІ – Математика; ІІІ – Історія України або Фізика, або Іноземна мова, або Біологія, або Хімія, або Геог-рафія.
4.           Враховується середній бал атестата

Небюджетна пропозиціяНеобхідні сертифікати зовнішнього тестування за дисциплінами:

1.           Українська мова
2.           Історія
3.           На вибір: І – Українська мова; ІІ – Математика; ІІІ – Історія України або Фізика, або Іноземна мова, або Біологія, або Хімія, або Геог-рафія.4.
4.           Враховується середній бал атестата

Випускники технікумів – За результатами вступних іспитів з конкурсних дисциплін.

На кафедрі Ви маєте можливість отримати допомогу у поданні заяв на вступ (приходьте або звертайтесь до нас за тел. (095)612-73-58).

Майте на увазі при поданні заяв, що ліцензійний обсяг місць на підготовку бакалаврів для кафедри складає 47. Після отримання диплому бакалавра більшість випускників продовжує навчання в магістратурі. Ліцензійний обсяг місць на підготовку магістрів – 45. Наш університет має статус дослідницького (таких технічних університетів в Україні всього сім, а у Харкові – один).

Згідно до закону України “Про вищу освіту” (Стаття 72. Формування та розміщення державного замовлення): Вищий навчальний заклад, що має статус дослідницького, має переважне право на отримання державного замовлення на підготовку фахівців ступеня магістра в обсязі до 75 відсотків обсягу випуску бакалаврів, які навчалися за кошти державного бюджету в цьому вищому навчальному закладі. (Звичайні ВНЗ – 50%)

До нас подати заяву так:

вступ2

Увага! За новими правилами вступу абітурієнти які успішно закінчили підготовчі курси (в обсязі  не менше ніж 150 годин) отримають додаткові 10 балів до своїх конкурсних відміток! (дійсно тільки у ВНЗ, де закінчено підготовчі курси)

Кафедра ДВЗ існує в НТУ «ХПІ» більше 80 років і є базовою серед кафедр вузів України цього напрямку. Головна традиція кафедри – тісний зв’язок з виробництвом і експлуатаційними підприємствами, активна участь в створенні нових і удосконаленні існуючих двигунів. Навчання студентів і аспірантів проводиться на базі могутнього наукового і навчального потенціалу кафедри, її філії при Казенному підприємстві «Харківське КБ з двигунобудування», технічного і виробничого потенціалу провідних заводів, конструкторських бюро, станцій технічного обслуговування, оснащених сучасними  комплексами комп’ютерного діагностування, які входять до навчального комплексу «Машинобудівник». На кафедрі і її філії працюють 5 докторів технічних наук, професорів і 14 кандидатів технічних наук, доцентів. Ліцензійний обсяг прийому – 75 місць.

Особливо важливим для нашої кафедри є розвиток міжнародного співробітництва! Починаючи з цього навчального року студенти кафедри ДВЗ зможуть брати участь в освітньому проекті «німецькомовних інженер», який дає можливість абсолютно безкоштовно вивчити німецьку мову і при успішних результатах навчання продовжити навчання в одному з університетів-партнерів НТУ «ХПІ». До таких університетів відноситься: Магдебурзький університет, Технічний університет Вюрцбург-Шванфурт, Дрезденський технічний університет та інші. Детальніше з інформацією про освітній проект можна ознайомитись тут.

Також, діє програма отримання ДВОХ ДИПЛОМІВ з університетом Варшавська Політехніка (Польща) для студентів нашої кафедри. Це унікальна можливість надається студентам, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», продовжити навчання за магістерською програмою в одному з провідних ВНЗ Європи! Важливим є те, що в підсумку студенти отримують два дипломи: НТУ «ХПІ» та Варшавської Політехніки.

Студенти кожного року беруть участь та займають призові міста на всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах:

Міжнародний конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования»
Проводится компанией АСКОН. Проекты 2010 года:

Шахмати

dvs_ab2shАвтор(ы):Пылёв Вячеслав Владимирович – курс 5, специальность 8.090210 – двигатели внутреннего сгорания
Руководитель проекта: Линьков Олег Юрьевич – доцент кафедры ДВС

Двигатель АЩ

III место в «Средней» весовой категории — от 200 до 1000 деталей

dvs_ab3dvigАвтор(ы):Армяков Константин Анатольевич, Щербаков Андрей Александрович – 6 курс
Руководитель проекта: Пылёв Владимир Александрович – профессор Мешков Денис Викторович – ассистент

Випускникам присвоюється кваліфікація:

на рівні бакалавра – бакалавр машинобудування;
на рівні спеціаліста – інженер-машинобудівник,
на рівні магістра – професіонал в галузі.

Як нас знайти:

Наші випускники – спеціалісти високої кваліфікації. Вони підготовлені до виробничої, конструкторської, дослідницької, експлуатаційної та організаційної діяльності в галузі двигунобудування. Випускники отримують глибоку загальнотеоретичну і інженерну підготовку; володіють сучасними методами розрахунків термо- і газодинамічних процесів в двигунах та їх системах; вміло використовують сучасну обчислювальну техніку в інженерних розрахунках, в системах автоматизованого проектування, при випробуваннях та наукових дослідженнях; знають ефективні методи і принципи конструювання і забезпечення високої міцності, надійності двигунів з урахуванням умов їх експлуатації. Випускники володіють основами менеджменту, аспектами економічного регулювання та управління виробництвом, реалізацією моторної техніки в ринкових умовах.

Попит на випускників – практично не обмежений. Випускники працевлаштовуються  на заводах, КБ і НДІ, підприємствах по ремонту і обслуговуванню ДВЗ, СТО легкових та вантажних  посідаючи посади інженера конструктора, інженера-дослідника, спеціаліста виробничо-технологічної діяльності. Високий рівень кваліфікації випускників дозволяє їм успішно працювати в державних та приватних підприємствах, автобазах, станціях технічного обслуговування, тепловозних депо, машино тракторних станціях, кваліфіковано обслуговувати енергетичні установки з ДВЗ на морських та річкових суднах.

Відмінникам навчання і випускникам, які виказали здібності до творчості та науково-дослідної діяльності надається право продовжити навчання в аспірантурі чи працювати науковим співробітником кафедри. За роки існування на кафедрі захищено 140 кандидатських та 18 докторських дисертацій. На кафедрі існує спеціалізована Вчена Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д64.050.13 за спеціальністю 05.05.03. “Двигуни та енергетичні установки”.

Навчання ведеться на денній та заочній формах.

Студенти контрактники які здали підряд три сесії на «добре» і «відмінно» переводяться на бюджетне навчання.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:

• на всі форми навчання на бюджетні місця з 11 липня по 27 липня для абітурієнтів що поступають за балами ЗНО.

• на всі форми навчання на бюджетні місця з 11 липня по 20 липня для абітурієнтів що поступають за вступними іспитами (іспити проводитимуться з 21 липня по 27 липня).

• на заочну та дистанційну форми навчання – з 11 липня (у строки, установлені приймальною комісією).

Денна форма навчання

На перший курс по бюджетній і контрактній формі навчання зараховуються  на конкурсній основі учні шкіл, профтехучилищ і технікумів, учні підготовчих курсів при ХПІ:
– При наявності сертифікатів зовнішнього тестування за дисциплінами:

 1.           Математика

2.           Українська мова

3.           На вибір: Фізика, Іноземна мова

4.           Враховується середній бал атестата

(Випускники підготовчих курсів мають можливість отримати додаткові 10 балів).

 

– За результатами вступних іспитів з конкурсних дисциплін (Випускники технікумів).

 

Випускники технікумів, що закінчили технікум за спорідненими спеціальностями за заявою зараховуються на другий курс без пред’явлення сертифікатів тестування  на контрактну й бюджетну форму навчання за результатами оцінки знань за фахом.

Заочна форма навчання

Абітурієнти, що вступають на навчання без відриву від виробництва, зараховуються за результатами зовнішнього тестування або вступних іспитів за конкурсними дисциплінами (див. денну форму навчання).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ :

  1. Заява установленого зразка.

2. Сертифікат зовнішнього незалежного тестування (якщо без вступних іспитів).

3. Документ о повній середній освіті (оригінал або копія).

  1. Медична довідка (форма 086-у).
  2. Фотографії (6 шт.) розміром 3х4 см.

  3. Паспорт (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта).

  4. Військовий білет або приписне свідоцтво, а також документи, які дають право на пільги, пред’являються особисто.

  5. Виписка з трудової книжки (для осіб, що мають трудовий стаж).

 

 

З усіма питаннями Ви можете звернутись на кафедру за телефонами:

(057) 707-68-48 – Секретар кафедри;

(057) 707-63-14 – Пильов Володимир Олександрович (завідуючий кафедрою);

або написавши за адресою: dvs@kpi.kharkov.ua
або завітавши на кафедру особисто.

Ознайомитися з правилами прийому можливо на сайті НТУ “ХПІ”.

Детальну інформацію о правилах прийому та пільгах при вступі можна дізнатись в приймальній комісії НТУ «ХПІ», яка знаходиться в учбовому корпусі У-2, к. 106-108.

Залишити відповідь