Основна інформація

Кафедра “Двигуни та гібридні енергетичні установки (ДГЕУ)”
– це одна з перших і провідних кафедр в Україні.

Кафедра готує фахівців в галузях енергетичного і транспортного машинобудування, ремонту і технічного обслуговування техніки з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними енергетичними установками.

На кафедрі ведеться підготовка за освітньо-професійними рівнями бакалавр та магістр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма:  “Енергетика”

Наші партнери

Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння» співпрацює з провідними компаніями Харкова. Це дозволяє студентам кафедри проходити стажування і брати участь в програмах, які проводять наші партнери.

Це машинобудівні підприємства, сертифіковані ділери з продажу, технічного обслуговування і ремонту колісної та гусеничної техніки, науково-дослідні і проектно-конструкторські підприємства Харківщини

Технології навчання

В процесі навчання наші студенти вивчають і використовують різноманітні середовища програмування, САПР, математичні і графічні пакети (Delphi, Lazarus, HTML, Компас, SolidWorks, MatLAB, та ін.).

Навчання проводиться з використанням моторних стендів кафедри, сучасного  експериментального і діагностичного обладнання

Частина лабораторних робіт проводиться на авторизованих центрах з сервісного обслуговування і ремонту автомобілів

Студенти широко залучаються до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт де щорічно займають призові місця

Працевлаштування

Навчання проводиться спільно з провідними компаніями-розробниками  ДВЗ та авторизованими дилерськими центрами України.

З цього навчального року впроваджується технологія дуальної освіти, що дозволяє студенту навчатись та одночасно працювати за фахом.

Компанії надають широкі можливості для практики и працевлаштування протягом і після закінчення навчання.

Наші випускники з успіхом працюють інженерами-конструкторами, інженерами-технологами, інженерами-енергетиками, діагностами автомобілів і двигунів, начальниками відділів з експлуатації, ремонту і технічного обслуговування колісної і гусеничної техніки з ДВЗ, а також займають інші посади, що вимагають висококласної освіти в області енергетичного машинобудування і транспортних технологій.

Спеціалізації кафедри:

  • «Двигуни та гибридні силові установки транспортних засобів»;
  • “Двигуни внутрішнього згоряння”;
  • “Експлуатація, діагностування та організація ремонту ДВЗ».

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за очною і заочною формою.

Випускники захищають дипломи за спеціальністю 142 – «Енергетичне машинобудування».

Тривалість навчання:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

  • освітньо-професійний рівень

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці

  • освітньо-науковий рівень

Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців

 Перспективи подальшого навчання

Спеціальність “Енергетичне машинобудування” відноситься до гостродефіцитних в Україні. Тому на відміну від звичайних спеціальностей на навчання за рахунок бюджету за програмами підготовки магістрів 1 р. 4 міс. та 1 р. 9 міс. приймається 75% загального випуску бакалаврів (на звичайних спеціальностях – 50%).

На кафедрі існує можливість вступу на англомовне навчання за магістерською програмою подвійних дипломів НТУ “ХПІ” та Варшавської Політехніки (Польща). Тривалість програми – 1 р. 9 міс. Студенти 2 семестри навчаються у Варшаві і проходять практику на підприємствах Польші.

Особливості вступу на спеціальність

На спеціальність 142 – “Енергетичне машинобудування” (Конкурсна пропозиція “Енергетика (- Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки; – Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання; – Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів; – Кріогенна та холодильна техніка)“) у 2022 році було виділено 47 бюджетних місць, які відповідно до заяв студентів були розподілені між чотирма кафедрами НТУ “ХПІ”, в тому числі кафедрою двигунів та гібридних енергетичних установок.

В цьому році відкрито нову конкурсну пропозицію “Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки” в рамках якої було виділено 5 бюджетних місць на кафедру двигунів та гібридних енергетичних установок.

Для вступу на навчання  у 2022 р. потрібні сертифікати НМТ та/або ЗНО (2019 – 2021 р.):

 І – Українська мова; ІІ – Математика; ІІІ – Історія України.

Вагомість сертифікатів НМТ у 2022 н.р.: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2; атестат – 0.

  • у випадку якщо КБ розраховується виключно за результатами ЗНО попередніх років для розрахунку конкурсного балу використовується інша формула. Порадьтесь з відповідальним за вступ – доц. Біликом Сергієм Юрійовичем (097) 992-9056.

При вступі на спеціальность діють бонуси: до +10 додаткових балів до КБ за безкоштовні підготовчі курси НТУ “ХПІ”, ГК х 1.02 за заяву з 1 або 2 пріоритетом, велика імовірність переведення з контракту на бюджет.

 

Контакти

Адреса:
Лабораторний корпус, 2 поверх
НТУ “ХПІ”
вул. Кирпичова, 2
м. Харків,61002

Контактні телефони:

  • завідувач кафедри, доцент Осетров Олександр Олександрович, тел. (057)707-68-48, 099-795-62-28
  • заступник завідувача кафедри, доцент Кравченко Сергій Сергійович, тел (097) 197-91-29
  • E-mail: oleksandr.osetrov@khpi.edu.ua

Як нас знайти: