Головна

Пылёв Кафедра двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) заснована в 1930 році. З 1980 року вона є базовою серед українських ВНЗ з двигунобудування. За час існування кафедра підготувала понад 4000 випускників. Сьогодні на кафедрі навчається понад 200 студентів. Кафедра ДВЗ входить до Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.
На кафедрі працює 22 співробітника, з них 4 мають звання професора, 5 – доцента (4 – докторів технічних наук, 10 – кандидатів технічних наук), 5 аспірантів. Серед викладачів кафедри 3 лауреата Державної премії України, 2 лауреата премії Кабінету міністрів.
Очолює кафедру:
ПИЛЬОВ Володимир Олександрович
Професор, доктор технічних наук. Лауреат державної премії 2008 року у галузі науки і техніки
Кафедра двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» готує фахівців за спеціальністю «Енергетичне машинобудування» для виробничотехнічної, проектно-конструкторської, організаційноуправлінської, а також науководослідної та педагогічної діяльності, в напрямках розробки, виробництва, передпродажної підготовки, експлуатації та ремонту всіх типів ДВЗ.
На кафедрі існують такі спеціалізації:

  • 142 -04 двигуни внутрішнього згоряння;
  • 142 -05 експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння.

Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра – бакалавр машинобудування;
на рівні магістра – професіонал в галузі.

IMGP0950
Навчання ведеться відповідно до новітніх тенденцій розвитку світового двигунобудування і орієнтоване на рівень знань сучасних випускників шкіл. Для забезпечення навчального процесу фахівцями кафедри постійно видаються і перевидаються підручники, монографії, різноманітна методична література. Зокрема, на кафедрі видано унікальний шеститомний підручник «Двигуни внутрішнього згоряння», який удостоєно високої нагороди Державної премії України.
oldimage003 Кафедра має унікальну матеріально-технічну базу. Загальна площа кафедри – 1700 кв. метрів. Вона включає аудиторії технічних засобів навчання, клас ЕОМ, лабораторії вимірювань і паливної апаратури, два зали з 16 моторними стендами, де встановлено двигуни мінітехніки, автомобільні, тракторні, танкові, інші спеціальні двигуни, відсіки тепловозного і суднового двигунів. При ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» заводу ім. Малишева діє філія кафедри.
На кафедрі регулярно проводиться «Реферативний огляд новин двигунобудування» підбір і систематизація нової періодичної наукової літератури за тематикою «Двигуни внутрішнього згоряння». Огляд представлений на сайті у вигляді каталогу науковотехнічної інформації в розділі «Наука».
2011_1 На кафедрі були захищені 142 кандидатських і 22 докторських дисертацій.

Зараз на кафедрі діє Вчена Рада Д64.050.13 за фахом 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки». Головою Вченої Ради є Марченко Андрій Петрович.

Кафедра, щорічно, є співорганізатором міжнародного конгресу двигунобудівників, який проходить на початку вересня.

На кафедрі видається Всеукраїнський науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння».Наша адреса:
Україна, 61002, м.Харків, вул.Кирпичова, 2,  НТУ “ХПІ”, Лабораторний корпус, 2 поверх, каф.”ДВЗ”.
Наш телефон:
+38 (057) 707-68-48 (секретар кафедри),
+38 (057) 707-68-50 (Зав. кафедри проф. Пильов Володимир Олександрович).

Наша електронна адреса:                        Наша група
у Facebook:
dvs@kpi.kharkov.ua                                    
KafDVS