Кафедра «Деталі машин та гідропневмосистеми», що забезпечує загальноінженерну і спеціальну підготовку на технічних факультетах університету, веде своє походження з механічного відділення Харківського практичного технологічного інституту, на якому читався курс «Опір матеріалів і побудова машин».

У різний час цей курс читали: з 1885 по 1898 рік проф. Кирпичов Віктор Львович, з 1898 по 1902 рік проф. Зернов Дмитро Степанович. Очолювали кафедру і розробляли основи предметів «Деталі машин» і «Прикладна механіка» проф. Тир Вадим Эрастович з 1902 по 1926 рік, проф. Дашкевич Борис Петрович з 1926 по 1950 рік, доц. Дьяченко Степан Кузьмич з 1950 по 1967 рік, проф. Киркач Микола Федорович з 1967 по 1990 рік, проф. Гапонов Володимир Степанович з 1990 року по 2013 рік .

З 2014 року завідує кафедрою Гайдамака Анатолій Володимирович – доктор технічних наук, профессор НТУ ХПІ.

Світову популярність мав «Атлас деталей машин» авторів   Дашкевич Б.П., Дьяченко С.К., Столбовий С.З.. Широко використовується в Європі ряд видань таких як навчальні посібники: Баласанян Р.А., Киркач Н.Ф. «Розрахунок і проектування деталей машин» і «Атлас деталей машин»; Курмаз Л.В. «Проектування деталей машин».

Ведучі професора і доценти кафедри за запрошенням своїх колег читають лекції в університетах Угорщини, Польщі, Німеччини. Більш ніж тридцятирічні наукові й учбово-методичні зв’язки існують з університетами м. Мишкольца (Угорщина ), Кильце (Польща), Магдебурга, Аахена та Штутгарта (Німеччина).

Кафедра є однією з засновників Відділення механіки і машинобудування Академії Наук Вищої школи України.

До підготовки інженерів постійно залучаються провідні фахівці різних науково-дослідних інститутів, підприємств і заводів; використовуються передові методи активного навчання (ділові ігри, ігрове проектування), що дозволяє максимально наблизити навчання до реальної інженерної діяльності в умовах КБ і НДІ, а також підвищити якість навчання.

У зв’язку з постійною модернізацією лабораторної бази в 2007 р. вводиться в експлуатацію навчальний пневматичний стенд фірми «FESTO», яка є одним зі світових лідерів з виробництва гідропневмообладнання.

Кафедра є колективним членом Міжнародної асоціації фахівців-гідравліків. У 1999 році при кафедрі в рамках Інституту підвищення кваліфікації організовано постійно діючий семінар “Сучасні промислові гідроприводи і засоби автоматики”.

На кафедрі ведеться підготовка фахівців вищого рівня: успішно захищаються кандидатські та докторські дисертації. Багато випускників кафедри стали провідними фахівцями в області гідропневмосистем. Серед них: М.С. Степанов – доктор технічних наук, професор кафедри “Технологія машинобудування та металорізальні верстати” НТУ «ХПІ»; Б.А. Вурье – доктор технічних наук, заступник директора ОП «Пневмоаппарат» (м. Москва); А.І. Тарасенко – генеральний директор ДП «Завод ім. Малишева»; В.М. Панасенко – директор малого підприємства; О.А. Москаленко – головний інженер Роменського заводу «Поліграфмаш»; В.М. Калашник – начальник відділу гідроавтоматики ВАТ «Турбоатом»; В.П. Тимофєєв – заступник директора Старооскольського металургійного комбінату; Ю.В. Вотінов – директор УкрНІІГРІ; А.А. Андрусенко – головний інженер ХДНБ ім. В.Г. Короленка; А.Ю. Путнокі – технічний директор металургійного комбінату «Запоріжсталь».

Кафедра бере активну участь у міжнародних науково-практичних і технічних конференціях, серед яких MicroCAD (м. Харків), «Гірська енергомеханіка й автоматика» (м. Донецьк), АС ПГП “Промислова гідравліка і пневматика” (м. Кременчук), «Гідроаеромеханіки в інженерній практиці» (м. Київ), Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (м. Вінниця), «Силова електроніка та енергоефективність – 2007» (м. Алушта), «Технології ХХІ століття» (м. Алушта), «Фізичні та комп’ютерні технології в народному господарстві» (м. Харків).

Велика увага приділяється встановленню і розвитку міжнародних зв’язків. Ведеться підготовка іноземних громадян. Проходять навчання громадяни країн СНД, Марокко, Китаю, Ірану, Іраку. За час існування кафедри були підготовлені фахівці для Куби, Болгарії, Польщі, Угорщини, В’єтнаму, Лівії, Лівану, Йорданії, а також фахівці вищої кваліфікації, кандидати технічних наук: Дзехдзяк Станіслав (Польща), Абул салам Фітура (Лівія), Таха Джебраіл ( Сирія), Адель Сотаро (Йорданія), Джомо Елаіді (ОАЕ), Тайсір Мохамад Нур Фахреддин (Ліван).

Leave a Comment