Про кафедру

Кафедра «Ливарне виробництво» є однією з найстаріших в нашому університеті, в сучасних умовах проводить навчання за денною та заочною формою. У числі випускників кафедри: директори великих підприємств, головні металурги, начальники цехів, науково-дослідних відділів, конструкторських бюро. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів наук в галузі ливарного виробництва.

Завідувачем кафедри з 1997 року і по теперішній час є доктор технічних наук, професор Акімов Олег Вікторович.

Приоритетні напрямки:

  • – «Комп’ютерно-інтегроване проектування литих деталей». Д.т.н., проф. Акімов О.В.
  • – «Підвищення надійності складних систем, оптимізації технологічних рішень в умовах проектування, роботи і реконструкції цехів і розробки на їх базі нових технічних рішень в галузі технології та обладнання, а також технології створення і розробка новітніх в’яжучіх для форм та стрижнів для холоднотвердіючих технологій». Д.т.н., проф. Пономаренко О.І.
  • – «Математичне моделювання технологічних процесів та оптимізація мехатронних систем». Д.т.н., проф. Дьомін Д.А.
  • – «Зміцнення деталей зі сталі та сплавів інноваційними методами хіміко-термічної та комбінованої обробки». д.т.н., проф. Костик К.О.

Випускаючі спеціальності:

  • 131 Прикладна механіка
  • 131.09 Комп’ютеризоване ливарне виробництво. Художнє та ювелірне литво
  • 131.** Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами в ливарному виробництві (На контрактній основі)

Набуття практичних навичок і перевірку теоретичних знань студенти кафедри здійснюють у 8-ми навчальних лабораторіях кафедри, серед яких формовочно-плавильна лабораторія, навчальна лабораторія випробування формувальних матеріалів і сумішей, лабораторія теорії та технології ливарного виробництва, лабораторія художнього лиття, лабораторія спеціальних видів лиття, науково дослідних лабораторія, аудиторія дипломного та курсового проектування, предметна аудиторія та інші. Кафедральний комп’ютерний зал з відкритим доступом до мережі Internet дозволяє виконувати проектування та моделювання об’єктів і процесів за допомогою новітнього програмного забезпечення. Сумарна площа закріплених за кафедрою приміщень складає 581 м2.