Разом з керівництвом Українського науково-дослідного інституту природних газів (УКРНДІГАЗ, м. Харків) обговорили питання стажування та працевлаштування найкращих студентів кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» НТУ «ХПІ».

Представники УКРНДІГАЗ розповіли про вимоги до студентів як майбутніх співробітників, обговорили освітні програми технологій переробки нафти, гаазу та твердого палива, висказали свої зауваження та побажання. Зустріч була корисною та цікавою.