Монографії

Григоров А.Б. Технологія полімервмісних бітумних матеріалів: монографія [Електронний ресурс] / А.Б. Григоров, О.О. Мардупенко, І.В. Сінкевич. – Харків-Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022. – 156 с.

Мирошниченко І.В.  Розширення сировинної бази коксування та поліпшення властивостей коксу як доменного палива: монографія [Електронний ресурс] / І.В. Мирошниченко, С.В. Фатенко, Д.В. Мірошниченко, І.В. Шульга. – Харків–Тернопіль: НТУ «ХПІ», Видавництво «Крок», 2022.– 254 с.

Білець Д. Ю. Газифікація полідисперсних систем кам’яновугільного походження : монографія / Д. Ю. Білець, Д. В. Мірошниченко, П. В. Карножицький ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Планета – Принт, 2021. – 135 с.

В.М. Кузніченко Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування: Монографія / В.М. Кузніченко, І.В. Шульга, О.В. Ситник. – Харків: Контраст, 2021. – 210 с.

Головко М.Б., Мірошниченко Д.В. Вплив елементного та петрографічного складів вугілля і шихт на вихід основних продуктів коксування ТОВ «Планета-Прінт», Харьков. 2020. 115 с.

Miroshnichenko D.V. Oxidation of coking coal LAP LAMBERT Academic Publishing. Mauritius. 2020. ISBN: 978-620-2-55200-4

Ніколайчук Ю.В., Мірошниченко Д.В., Шульга І.В.Використання показника температури займання для експрес-оцінки марочної належності вугілля Видавництво Б.І. Маторіна, 2020. 118 с. Слов’янськ. ISBN 978-617-7780-23-5.

Denis Miroshnichenko, SerhiyPyshyevSulfur, coal and coke: theory and practice LAP LAMBERT Academic Publishing. Mauritius. 2020. ISBN: 978-620-2-68201-5

Мірошниченко Д.В.Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт». 2019. ISBN 978–617–7751–51–8

Балаєва Я.С.Кафтан Ю.С.Мірошниченко Д.В.Взаємозв’язок властивостей не окисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю Харків: НТУ «ХПІ», ТОВ «Планета-Прінт». 2019. ISBN 978–617–7751–50–1

Григоров А. Б. Рациональное использование моторних масел: монография / А.Б. Григоров, И.С. Наглюк.– Харьков: НТУ ―ХПИ, 2012. – 183 с.